jaterní oběh je přezkoumán s důrazem na roli jaterních krevních cév v jaterních a homeostatických funkcích. Kontrasty jsou vytvářeny s funkcemi odporu, kapacity a výměny tekutin v jiných známějších cévních lůžkách. Hemodynamické změny, které způsobují posuny výměny tekutin v jiných tkáních, jsou v játrech bez účinku. Zvýšení jaterního žilního tlaku se kvantitativně přenáší na sinusoidy a vede k prodloužené masivní filtraci tekutin do břišní dutiny. Jsou diskutovány další faktory, které se podílejí na řízení výměny tekutin. Játra obsahují velké množství krve, které lze během krvácení rychle mobilizovat. Jaterní oběh je vysoce citlivý na změny v cirkulujícím objemu krve a slouží jako hlavní pufr pro rozšířený nebo stahovaný objem krve. Je diskutována kontrola průtoku krve játry a vzájemný vztah mezi portálním a jaterním arteriálním tokem. Změny jaterního průtoku krve způsobují výrazné změny rychlosti jaterní clearance široké škály sloučenin. Dospělo se k závěru, že jaterní tepna není řízena lokálním tkáňovým metabolismem, ale spíše je řízena dosud neznámým mechanismem, který má tendenci udržovat konstantní průtok krve játry (a tedy rychlost clearance).

Kategorie: Articles

0 komentářů

Napsat komentář

Avatar placeholder

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.