jak bojovat proti selhání výnosu pro chodce (VTL 1151)

nepodléhá chodce na Manhattanu

chodci, aby jejich cestu přes provoz na Manhattanu.

neposkytnutí je ve státě New York nezákonné. Motorista, který je pokutován za nedodržení, by mohl být nucen zaplatit nákladnou pokutu, kromě mnoha dalších důsledků. V některých případech je licence k řízení dokonce ohrožena v důsledku neposkytnutí. A, pokud je motorista obviněn z toho, že způsobil nehodu tím, že se nevzdal, tento řidič by mohl čelit odpovědnosti za vážná zranění nebo úmrtí vyplývající z kolize.

existují různé způsoby, jak se řidiči mohou dopustit trestného činu neposkytnutí práva na cestu. Jedním z nejčastějších porušení, které řidiči dělají, je neposkytnutí práva na chodce. Řidiči si často nejsou jisti, co přesně se od nich vyžaduje, když sdílejí silnici s chodci, a bohužel řidiči by mohli skončit s nákladnou jízdenkou a vážnými dlouhodobými důsledky v důsledku nevinné chyby související s interakcí s chodci na silnici.

NYC dopravní právníci v NY Traffic Firm pomohli mnoha řidičům obviněným z toho, že se nevzdali chodcům a záchranným vozidlům. Naše firma s vámi bude spolupracovat, aby pochopila důsledky, ať už jste byli citováni za přestupek, nebo čelíte vážným právním důsledkům pro zasažení chodce z důvodu neposkytnutí.

bez ohledu na obvinění proti vám, naši zkušení New York traffic ticket právníci mají znalosti a dovednosti, které vám pomohou v boji proti tvrzení, že jste protiprávně nepodařilo vydat právo na cestu k chodci na silnicích.

New York státní zákony o neposkytnutí chodců

když chodec chodí po silnicích v New Yorku, někdy i jízda příliš blízko k tomuto chodci by mohla vést k tomu, že řidič bude ticketován. New York Vehicle and Traffic Law section 1146 vyžaduje, aby řidiči vykonávali “náležitou péči”, aby se vyhnuli kolizi s chodcem na jakékoli vozovce. Díky tomu jsou řidiči do značné míry zodpovědní za snahu vyhnout se kolizím, i když jsou chodci na rušných silnicích se spoustou aut.

ny VTL section 1146 nařizuje, že řidiči musí nejen věnovat náležitou péči, aby se vyhnuli kolizi s chodcem, ale také musí dát chodci varování, pokud hrozí kolize. Očekává se, že řidiči varují chodce zvukem houkačky.

pokud řidič nevykoná náležitou péči tím, že se poddá chodcům, mohl by být obviněn z dopravního přestupku, který má za následek pokutu nebo uvěznění. Řidiči by také mohli čelit trestnímu obvinění v souvislosti s neposkytnutím, a to i za okolností, kdy je řidič opakovaným pachatelem.

jako by tento státní zákon neposkytoval dostatečnou ochranu chodcům a ukládal motoristům dostatečnou odpovědnost, existují v New Yorku také další zákony, které činí řidiče odpovědnými za zajištění bezpečnosti chodců. Například v rámci NYC stanoví oddíl 4-04(d) dopravních předpisů města podobné povinnosti pro řidiče jako New York Vehicle and Traffic Law section 1146, zatímco oddíl 4-04 (b) (1) stanoví pravidla pro to, kdy řidiči musí dát přednost chodcům přecházejícím silnici.

podle pravidel NY uvedených v oddíle 4-04(b)(1) musí provozovatelé vozidel poskytnout právo na cestu chodcům, kteří přecházejí silnici, pokud je chodec v cestě vozidla nebo se blíží k vozidlu dostatečně blízko, aby existovalo potenciální nebezpečí. Řidiči musí za těchto okolností ustoupit, i když neexistuje žádný signál řízení provozu nebo signály řízení chodců, a to i za okolností, kdy signály řízení chodců nejsou z jakéhokoli důvodu funkční.

sankce za neposkytnutí chodcům

sankce spojené s neposkytnutím chodci se budou lišit v závislosti na konkrétním zákonu, který byl chodec obviněn z porušení. Například porušení VTL 1146 by mohlo mít za následek maximální pokutu 500 USD a maximálně 15 dní odnětí svobody za způsobení fyzického zranění v důsledku srážky s chodcem z důvodu nevykonání náležité péče.

pokud řidič způsobí vážné fyzické zranění, pokuty by mohly být vyšší a řidič by mohl být povinen účastnit se kurzu prevence nehod motorových vozidel. A pokud je řidič opakovaným pachatelem a je obviněn z přestupku třídy B, mohlo by to potenciálně vést k maximální pokutě ve výši 1,000 xnumx USD a uvěznění za trestný čin a záznamu přestupku.

řidiči v New Yorku by také mohli čelit pokutám a dalším sankcím uloženým podle dopravních pravidel a předpisů města. Očekává se, že řidiči budou znát jak místní zákony ve městě,tak státní zákony a motoristé, kteří nedodržují požadavky na poddajnost chodcům, mohou mít trvalé následky.

pokuty a případné odnětí svobody jsou jen krátkodobým důsledkem toho, že se zjistilo, že nesplnily povinnosti vzdát se chodcům. Dlouhodobé důsledky by mohly zahrnovat diskvalifikaci z pracovních míst, kde je předpokladem čistý záznam o řízení; potenciální ztráta licence k řízení kvůli příliš mnoha minulým porušením, a více.

pokud připustíte, že se nepoddáte chodci, a to buď tím, že se přiznáte k trestnému činu, nebo jednoduše zaplatíte citaci, kterou jste obdrželi, budete čelit sankcím spojeným s tímto dopravním přestupkem nebo dopravním zločinem. Nechcete jen přijmout tyto sankce, dokud jste zjistili, zda můžete bojovat proti obvinění proti vám. Měli byste kontaktovat právníka co nejdříve po obvinění, že jste se nepoddali chodci, protože se jedná o závažný trestný čin.

bojujte s jízdenkou

nemusíte se převrátit, zaplatit citaci a hotovo. Přehnané vynucování dopravy se každý den prolíná s chybami. Vždy buďte připraveni se bránit. Šance jsou ve váš prospěch při práci s ny dopravní firmy.

5 Star22 recenze

získejte zelené světlo!

jak mohou New York Traffic Ticket Attorneys pomoci

Daniel Kron zastupoval mnoho motoristů, kteří čelí sankcím podle státních a místních zákonů NY za to, že se nevzdali chodci. Ať už jste prostě byli ticketed nebo byli při nehodě, naše firma má znalosti a zkušenosti, které vám pomohou určit, jaký je váš nejlepší postup je chránit své peníze, Řidičský průkaz, svoboda a budoucnost.

Chcete-li se dozvědět více o tom, jak zkušení New York traffic ticket advokáti v naší firmě vám může pomoci, zavolejte nám ještě dnes.

Kategorie: Articles

0 komentářů

Napsat komentář

Avatar placeholder

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.