Frederick VI, 1768?1839, konge af Danmark (1808 ?39) og Norge (1808?14), søn og efterfølger af Christian VII. efter at retspartiet havde henrettet Struensee, udvist Frederiks mor, Caroline Matilda, og pålagde den demente kristne deres vilje (1772), voksede Frederick op under enkedronningens værgemål. I 1784 ved et fredeligt kup etablerede han sig som regent. Han gjorde Andreas Peter Bernstorff til minister, og der blev indført liberale reformer. Bortset fra en kort krig med Sverige (1788) regerede fred i et velstående Danmark indtil århundredets afslutning. Danmark holdt fast ved sin neutralitet i franske Revolutionskrige, men dets modstand mod den britiske afgørelse om neutral skibsfart resulterede i et engelsk angreb på den danske flåde (se København, Slaget ved, 1801). I 1807 angreb England det neutrale Danmark og bombarderede København. Frederik allierede sig derefter med Napoleon I og blev straffet på Vienna Congress (1814?15) ved tabet af Norge til Sverige. Som kompensation modtog han øen Rgen og svensk Pommern, som han udvekslede med Preussen til hertugdømmet Lauenburg. Frederik havde intet mandligt problem; hans fætter Christian VIII efterfulgte ham.

Kategorier: Articles

0 Kommentarer

Skriv et svar

Profilbillede pladsholder

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.