udviklet af Lady Bird Johnson Vildblomstcenter simulerer Habiturf shortgrass prairies. Habiturf giver alle de visuelle skønhed af en ensartet græsplæne med tørke-tolerance og lav vedligeholdelse af indfødte græs. Hjertelighed opnås ved brug af flere arter, men ensartetheden af blade og farve giver en frodig, smuk græsplæne.

Habiturf er blevet observeret at overgå bermudagræs med hensyn til etableringsrater, torvtykkelse, klippehastigheder og ukrudtsresistens. Vi anbefaler slet ikke at klippe, men hvis du vil klippe, skal den klippes hver 3.til 5. uge (når den vokser) i en højde på 4 tommer. Denne blanding kræver mindre vand end traditionelle græsplæner, rimelig modstandsdygtighed over for fodtrafik og ringe eller ingen herbicidanvendelse eller befrugtning.

Habiturf klarer sig bedst, når den plantes to gange om året. Om foråret, efter den sidste frost; og om efteråret, to måneder før den første frost. Afhængigt af hvor du bor, og hvornår frosten kommer og går, bestemmer den bedste plantetid. Du er velkommen til at kontakte os på råd om den bedste plantetid for dit område.

vi anbefaler ikke plantning, når temperaturerne er begyndt at falde til under 65 om natten.

Kategorier: Articles

0 Kommentarer

Skriv et svar

Profilbillede pladsholder

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.