relateret viden

design af et internt/eksternt varslingssystem (som svar på Varslerbeskyttelsesloven)

ifølge “Internetundersøgelsesrapport om arbejdstagere vedrørende Varslerbeskyttelsesloven”, der blev udført i Japan af Forbrugerstyrelsen i 2009, svarede 41,7% enten “i princippet vil jeg ikke lave en rapport” eller “Jeg vil ikke lave en rapport”, hvis de opdager en overtrædelse af loven osv. inden for deres egen virksomhed. De to øverste grunde var fra “frygt for gengældelse, såsom at blive udskrevet fra virksomheden” og “frygt for chikane på arbejdspladsen”.

derudover blandt de arbejdere, der svarede “Jeg vil først rapportere til et administrativt agentur eller en anden ekstern institution (såsom medierne)”, var de to vigtigste grunde til, at de ikke vil rapportere til deres eget firma, fra “frygt for gengældelse, såsom at blive udskrevet fra virksomheden” og “forventning om, at det ikke vil blive håndteret tilstrækkeligt (eller af erfaring med, at en rapport ikke blev håndteret tilstrækkeligt tidligere)”

for at afhjælpe disse bekymringer og designe en funktionel intern/ekstern varslingssystem, skal følgende punkter være overvejet og klart kommunikeret til brugerne af systemet.

– hvor skal systemet opsættes: internt (f.eks. Compliance Dept., Eksternt, kombineret

-tilsigtede brugere: fastansatte, kontraktansatte, deltidsansatte, forretningspartnere

– om man skal acceptere anonym varsling

– Rapporteringskanaler: telefon, e-mails, internetformularer osv.

– Receptionstimer: kun i arbejdstiden, 24 timer i døgnet osv.

– bemanding (Hotline): interne medarbejdere fra Compliance Dept., eksterne rådgivere, advokater, etc.

– bemanding (undersøgelse): interne medarbejdere fra Compliance Dept. eksterne konsulenter mv.

Kategorier: Articles

0 Kommentarer

Skriv et svar

Profilbillede pladsholder

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.