forståelse af dynamikken i udvælgelsen af influensa a immun escape varianter af serumantistof er kritisk for at designe effektive vaccinationsprogrammer til dyr, især fjerkræ, hvor store populationer har en kort generationstid og kan vaccineres med høj frekvens. 4450/1994 H7N2 lavpatogen aviær virus, blev udvalgt ved serielt at passere virussen i nærvær af kontinuerligt stigende koncentrationer af homolog kylling polyklonal sera. Aminosyremutationer blev identificeret ved sekventering af forældrenes hæmagglutinin (HA) gen og hver 10 passager ved både Sanger og dyb sekventering, og den antigene afstand af mutanterne til moderstammen blev bestemt. Gradvist blev der observeret i alt fem aminosyremutationer i løbet af 30 passager. Baseret på deres fravær fra forældrevirusen med dyb sekventering ser mutationerne ud til at have udviklet de novo. Den antigene afstand mellem de valgte mutanter og moderstammen steg, efterhånden som antallet af aminosyremutationer akkumulerede, og koncentrationen af antistoffer måtte periodisk øges for at opretholde den samme reduktion i virustiter under selektion. Dette udvælgelsessystem viser, hvordan H7-virus opfører sig under udvælgelse med homolog sera, og giver et glimt af deres evolutionære dynamik, som kan anvendes til at udvikle vaccinationsprogrammer, der maksimerer effektiviteten af en vaccine over tid.

Kategorier: Articles

0 Kommentarer

Skriv et svar

Profilbillede pladsholder

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.