Pohjois-Carolinassa arvioidaan parhaillaan mahdollisia liuskekaasuvaroja.1 Yhdysvaltain geologian tutkimuskeskus uskoo, että Deep River Basin ja Danjoen valuma-alueen osissa saattaa olla kaupallisesti elinkelpoisia suojelualueita.2 Deep River on näistä kahdesta suurempi.3 North Carolina Department of Environmental and Natural Resources on arvioinut, että Sanfordin alajuoksulla, joka sijaitsee laajemman Deep River Basin alueella, voisi olla 309 miljardia kuutiometriä teknisesti hyödynnettävissä olevaa kaasua.4

Pohjois-Carolinan kartta osoittaa alueet, joilla on hyödynnettävissä olevaa öljyä ja kaasua

vuonna 2015 Pohjois-Carolinan geologinen tutkimuskeskus otti maaperänäytteitä Stokesin piirikunnasta, mikä vahvisti liuskekaasuesiintymän olemassaolon Dan-joen valuma-alueella.Leen ja Chathamin piirikunnista on löydetty 5 triaskauden aikaista liuskekivimuodostelmaa, joissa uskotaan olevan eniten lupauksia osavaltion energiantutkimukselle.6

laki-ja sääntelykehys

vuoteen 2012 asti Pohjois-Carolina kielsi sekä horisontaalisen porauksen että vesisärötyksen vanhentuneilla laeilla, jotka muun muassa kielsivät poraamisen tietyn pystysuoran halkaisijan ulkopuolella.7

vuoden 2011 alusta Pohjois-Carolinan yleiskokous kuitenkin määräsi silloisen Pohjois-Carolinan ympäristö-ja luonnonvaraministeriön (“DENR”) 8 yhdessä osavaltion kauppa-ja oikeusministeriön kanssa tekemään perusteellisen tutkimuksen suuntaavan ja horisontaalisen porauksen käytöstä osavaltion sisällä.9 DENR julkaisi loppuraporttinsa 30. huhtikuuta 2012 ja totesi, että vesisärötys voidaan tehdä “turvallisesti niin kauan kuin oikeat suojaukset ovat paikoillaan.”10 vuoden 2012 lainsäädäntöistunnon aikana Pohjois-Carolinan lainsäätäjä sääti” Clean Energy and Economic Security Act “(“CEESA”).11 lakiesitys kumosi vesisärötyskiellon, mutta samalla lykkäsi lupien myöntämistä, kunnes kattava säädöspäivitys on saatu valmiiksi ja lisätoimiin on ryhdytty.12

CEESA perusti Pohjois-Carolinan Kaivoskomission uudelleen kaivos-ja Energiakomissioksi (“MEC”) ja antoi sille tehtäväksi kehittää “nykyaikainen sääntelyohjelma öljyn ja kaasun etsinnän ja kehittämisen hallinnoimiseksi osavaltiossa sekä horisontaalisten poraus-ja vesisärötyskäsittelyjen käyttämiseksi tätä tarkoitusta varten.”13 CEESA perusti myös yhteisen energiapolitiikkaa käsittelevän lakiasäätävän komission, jolle komission on raportoitava neljännesvuosittain.14

kesäkuussa 2014, kun MEC oli valmistumassa ensimmäisen kattavan joukon vesisärötyssääntöjä, osavaltion lainsäätäjä sääti toisen lain: North Carolina Energy Modernization Act (“Energy Modernization Act” tai “Act”).15 lailla muun muassa kumottiin vesisärötyksen käyttökielto ja vahvistettiin aikataulu porauslupien myöntämiselle.16 lisäksi Energy Modernization Act totesi, että 31.heinäkuuta 2015 nykyinen MEC lakkautettaisiin ja sen vastuualueet jaettaisiin kahdelle erilliselle toimikunnalle, öljy & Kaasukomissiolle ja Kaivoskomissiolle.17 lisäksi laki rajoitti paikallishallinnon mahdollisuutta antaa tai panna täytäntöön määräyksiä, jotka kieltävät öljyn ja kaasun etsinnän, kehittämisen ja tuotannon.18 MEC valmistui ensimmäiset vesisärötyssäännöt ja julkaisi ne julkisesti kommentoitavaksi heinäkuussa 2014.19 tarkasteltuaan yli 200,000 julkista kommenttia,20 MEC viimeisteli säännöt marraskuussa 2014.21 joulukuussa 2014 sääntöjen tarkastuskomissio hyväksyi MEC: n säännöt;22 osavaltion lainsäätäjä hyväksyi säännöt ja kuvernööri Pat McCrory allekirjoitti ne voimaan pian sen jälkeen maaliskuussa 2015.23 säännöt kattavat erilaisia aiheita, mukaan lukien lupaprosessi,24 taloudellinen varmuus,25 kemialliset tiedot,26 perustason testaus ja vesihuollon seuranta,27 takaiskua,28 kaivon rakentaminen,29 kaivoväli,30 jätehuolto,31 kuopan ja säiliön rakentaminen,32 ja kaivon sulkeminen.33

lokakuussa 2015 Pohjois-Carolinan lainsäätäjä hyväksyi senaatin lakiehdotuksen 119,joka muun muassa laajensi alun perin säädettyä kieltä Energy modernisation Act-laissa, jonka tarkoituksena oli kieltää öljyn ja kaasun etsintä, kehittäminen ja tuotanto.35 muutettu kieli kumoaa nyt ” kaikki paikallisten säädösten määräykset . . . jotka säätelevät tai vaikuttavat öljyn ja kaasun etsintä -, kehitys-ja tuotantotoiminnan sääntelyyn.”36 tästä kehityksestä huolimatta Rockinghamin piirikunta ja Reidsvillen Kaupunki asettivat kumpikin kahden vuoden moratorion öljyn ja kaasun kehittämiselle, mukaan lukien vesisärötys, marraskuussa 2015 ja huhtikuussa 2016.37 Chatham ja Lee piirikunnat myös hyväksynyt vesisärötys moratoriot asetettu päättymään loppuvuodesta 201838 ja loppuvuodesta 201939 vastaavasti. Näiden paikallisten toimenpiteiden vaikutus on edelleen epävarma, kun otetaan huomioon edellä kuvatussa energian nykyaikaistamista koskevassa laissa vesisärötyksen paikallista sääntelyä koskevat muutetut kiellot.40

marraskuussa 2014 kuvernööri McCrory nosti oikeusjutun, jossa haastettiin Energy modernisation Actin säännökset, joissa säädettiin lainvoimaisista nimityksistä öljy – & kaasu-ja Kaivoskomissioihin.41 tammikuussa 2016 Pohjois-Carolinan korkein oikeus päätti, että koska lainsäätäjä nimitti enemmistön komissaareista ja koska kuvernöörin kyky erottaa komissaarit oli rajoitettu, nimitysmääräys laissa perustuslain vastaisesti loukkasi toimeenpanovaltaa.42 tämän seurauksena nämä kaksi valiokuntaa eivät saaneet toimia ennen kuin lainsäätäjä muutti lakia ja uudet nimitykset tehtiin. Pohjois-Carolinan korkeimman oikeuden päätöksen seurauksena Pohjois-Carolinan lainsäätäjä perusti heinäkuussa 2016 uudelleen öljy & – Kaasukomission ja antoi kuvernöörille valtuudet nimittää enemmistö komissaareista.43

MEC: n laatimat vesisärötyssäännöt ovat kuitenkin jäissä, kunnes valtio ryhtyy uusiin oikeustoimiin.44 toukokuussa 2015 Haw River Associationin nostamassa oikeusjutussa annettu oikeuden päätös esti MEC: tä ja öljy & Gas Commissionia “käsittelemästä poraussovelluksia ja luomasta porausyksiköitä”, mikä käytännössä estää valtiota käyttämästä MEC: n vahvistamia sääntöjä.45 tämä määräys pysyy voimassa, ja niihin sääntöihin liittyvät oikeudelliset kysymykset, joita Uusi Oil & Gas Commission voi halutessaan muuttaa tai kumota, ovat edelleen ratkaisematta.46

viimeaikaisia uutisia ja kehitystä

uuden öljyn ensimmäiset kokoukset & Kaasukomissio

vasta ennallistettu öljy & Kaasukomissio on pitänyt kaksi kokousta heinäkuussa 2018 oltuaan kaksi vuotta toimettomana sen jälkeen, kun oikeusjuttu oli nostanut oikeusjutun, jossa haastettiin lainsäädäntöelimen nimitykset öljy – & kaasu-ja Kaivoskomissioon edellä kuvatulla tavalla. Kolmas tapaaminen on määrä järjestää elokuussa 2018. Alustavissa kokouksissa on keskitytty pitkälti uudelleen käyttöön otetun öljy & – Kaasukomission sisäisen rakenteen, prosessien, menettelyjen ja toimintaohjeiden kehittämiseen. Vuonna 2017 hyväksytyn lain mukaan uusi öljy & Kaasukomissio voisi halutessaan muuttaa tai kumota MEC: n vuonna 2015 hyväksymiä vesisärötyssääntöjä, mutta uusi öljy & Kaasukomissio ei ole vielä ryhtynyt toimenpiteisiin näiden sääntöjen suhteen.47

päivitetty viimeksi syyskuussa 2018.

Kategoriat: Articles

0 kommenttia

Vastaa

Avatar placeholder

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.