miten taistella jalankulkijalle taipumattomuutta vastaan (VTL 1151)

jalankulkija ei taivu Manhattanilla

jalankulkijat pääsevät Manhattanin liikenteen läpi.

antamatta jättäminen on laitonta New Yorkin osavaltiossa. Autoilijan, joka saa sakon väistämättömyydestä, voi joutua maksamaan kalliin sakon monien muiden seurausten ohella. Joissakin tapauksissa ajokortti on jopa vaarassa, jos se ei anna periksi. Ja jos autoilijaa syytetään onnettomuuden aiheuttamisesta sillä, että hän ei anna periksi, hän voi joutua vastuuseen törmäyksestä johtuvista vakavista vammoista tai kuolemantapauksista.

on olemassa erilaisia tapoja, joilla kuljettajat voivat syyllistyä rikkomukseen, jossa he eivät luovuta etuajo-oikeutta. Yksi yleisimmistä rikkomuksista, joita autoilijat tekevät, on se, ettei jalankulkijoille anneta etuajo-oikeutta. Kuljettajat ovat usein epävarmoja siitä, mitä heiltä tarkalleen ottaen vaaditaan, kun he jakavat tien kävelijöiden kanssa, ja valitettavasti kuljettajat voivat päätyä kalliiseen sakkoon ja vakaviin pitkäaikaisiin seurauksiin, jotka johtuvat viattomasta virheestä, joka liittyy jalankulkijoiden kanssa kulkemiseen tiellä.

NY Traffic Firmin lakimiehet ovat auttaneet monia autoilijoita, joita syytetään siitä, että he eivät ole taipuneet jalankulkijoiden ja hälytysajoneuvojen edessä. Firmamme työskentelee kanssasi ymmärtääkseen seuraukset, riippumatta siitä, onko sinut mainittu liikkuvasta rikkomuksesta tai kohtaat vakavia oikeudellisia seurauksia jalankulkijan lyömisestä, koska hän ei anna periksi.

riippumatta sinua vastaan esitetyistä syytöksistä, kokeneilla New Yorkin liikennelippujuristeillamme on tietoa ja taitoa auttaa sinua torjumaan väite, jonka mukaan olet laittomasti laiminlyönyt kulkijan kulkuoikeuden.

New Yorkin osavaltion lait siitä, ettei jalankulkija saa taipua

kun jalankulkija kävelee New Yorkin teillä, joskus jopa liian lähellä jalankulkijaa ajaminen voi johtaa siihen, että kuljettajalle annetaan sakko. New Yorkin ajoneuvo-ja liikennelain pykälä 1146 vaatii kuljettajia noudattamaan “asianmukaista varovaisuutta” välttääkseen törmäämästä jalankulkijaan millä tahansa ajoradalla. Tämän vuoksi autoilijat ovat suurelta osin vastuussa siitä, että he yrittävät välttää törmäyksiä, vaikka jalankulkijat olisivat vilkkailla teillä, joilla on paljon autoja.

NY VTL: n pykälässä 1146 määrätään, että autoilijoiden on noudatettava asianmukaista huolellisuutta välttääkseen törmäyksen jalankulkijaan, mutta myös annettava jalankulkijalle varoitus, jos törmäys on uhkaava. Autoilijoiden odotetaan antavan varoituksen jalankulkijalle torvea soittamalla.

jos kuljettaja ei noudata asianmukaista huolellisuutta antamalla periksi jalankulkijoille, häntä voidaan syyttää liikennerikkomuksesta, joka johtaa sakkoon tai vankeuteen. Kuljettajat voivat saada rikossyytteen myös väistämättömyydestä, myös tilanteissa, joissa kuljettaja on rikoksen uusija.

ikään kuin tämä osavaltion laki ei tarjoaisi riittävästi suojaa jalankulkijoille ja sälyttäisi tarpeeksi vastuuta autoilijoille, New Yorkissa on myös muita lakeja, joiden mukaan autoilijat ovat vastuussa jalankulkijoiden turvallisuudesta. Esimerkiksi NYC: ssä kaupungin liikennesääntöjen 4-04(d) pykälässä asetetaan kuljettajille samanlaisia velvoitteita kuin New Yorkin ajoneuvo-ja liikennelain pykälässä 1146, kun taas 4-04(b)(1) pykälässä vahvistetaan säännöt siitä, milloin kuljettajan on annettava tien ylittäville jalankulkijoille etuajo-oikeus.

kohdissa 4-04(b)(1) olevien NY-sääntöjen mukaan ajoneuvon käyttäjän on annettava etuajo-oikeus jalankulkijoille, jotka ovat ylittämässä tietä, jos jalankulkija on auton tiellä tai lähestyy autoa riittävän läheltä, että vaaratilanne on mahdollinen. Kuljettajien on väistettävä näissä olosuhteissa, vaikka liikenteenohjausmerkkiä tai jalankulkijan ohjausmerkkejä ei ole, ja myös tilanteissa, joissa jalankulkijan ohjausmerkit eivät jostain syystä toimi.

jalankulkijalle antamatta jättämisestä annettavat rangaistukset

jalankulkijalle antamatta jättämisestä annettavat rangaistukset vaihtelevat sen mukaan, minkä lain rikkomisesta jalankulkijaa on syytetty. Esimerkiksi VTL 1146: n rikkomisesta voi seurata enimmillään 500 dollarin sakko ja enintään 15 päivän vankeusrangaistus jalankulkijaan törmäämisen aiheuttamasta fyysisestä vammasta asianmukaisen huolellisuuden laiminlyönnin vuoksi.

jos kuljettaja aiheuttaa vakavan fyysisen vamman, sakot voisivat olla suuremmat ja kuljettajalta voitaisiin vaatia osallistumista moottoriajoneuvo-onnettomuuksien ehkäisykurssille. Ja jos kuljettaja on rikoksenuusija ja häntä syytetään B-luokan rikkomuksesta, tämä voi mahdollisesti johtaa 1000 dollarin maksimisakkoon sekä vankeusrangaistukseen rikoksesta ja rikosrekisteriin rikkomuksesta.

myös New Yorkin kaupungin autoilijat saattoivat saada sakkoja ja muita rangaistuksia kaupungin liikennesääntöjen ja-määräysten nojalla. Autoilijoiden odotetaan tuntevan sekä kaupungin paikalliset lait että osavaltion lait, ja autoilijat, jotka eivät noudata vaatimuksia jalankulkijoille taipumisesta, voivat kokea pysyviä seurauksia.

sakot ja mahdollinen vankeusrangaistus ovat vain lyhytaikainen seuraus siitä, että on todettu laiminlyöneen velvoitteensa antaa kävelijöille periksi. Pitkän aikavälin seurauksia voivat olla muun muassa ajokielto työpaikoista, joissa puhdas ajohistoria on edellytys, ajooikeuden mahdollinen menettäminen liian monien aikaisempien rikkomusten vuoksi ja paljon muuta.

jos myönnät, ettet ole antanut periksi kävelijälle, joko myöntämällä syyllisyytesi rikokseen tai yksinkertaisesti maksamalla saamasi sakot, sinua odottaa tähän liikennerikkomukseen tai liikennerikkomukseen liittyvä rangaistus. Et halua vain hyväksyä näitä rangaistuksia ennen kuin olet päättänyt, jos voit taistella syytöksiä sinua vastaan. Ota yhteyttä asianajajaan mahdollisimman pian syytöksen jälkeen, jonka mukaan et antanut periksi jalankulkijalle, koska kyseessä on vakava rikos.

taistele lippusi puolesta

sinun ei tarvitse luovuttaa, maksaa sakkoa ja olla valmis. Yli-innokas liikenteenvalvonta sekoittaa virheitä joka päivä. Ole aina valmis taistelemaan vastaan. Kertoimet ovat eduksesi, kun työskentelet NY Liikenneyritys.

5 Star22 arvostelut

Hanki vihreä valo!

miten New Yorkin Liikennelippu asianajajat voivat auttaa

Daniel Kron on edustanut monia autoilijoita, jotka joutuvat rangaistuksiin valtion ja paikallisten NY lakien laiminlyönnistä antaa periksi jalankulkijalle. Riippumatta siitä, onko sinulle vain liputettu vai oletko joutunut onnettomuuteen, Yrityksellämme on tietoa ja kokemusta, joiden avulla voit määrittää, mikä on paras toimintatapasi rahojesi, ajokorttisi, vapautesi ja tulevaisuutesi suojelemiseksi.

jos haluat tietää lisää siitä, miten kokeneet New Yorkin liikennelippujuristit voivat auttaa sinua, soita meille tänään.

Kategoriat: Articles

0 kommenttia

Vastaa

Avatar placeholder

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.