… jonka kautta me olemme saaneet armon ja apostolinviran uskon kuuliaisuudeksi kaikkien kansojen keskuudessa hänen nimensä tähden.

… ja profeetallisten kirjoitusten kautta on tehty tunnetuksi kaikille kansoille iankaikkisen Jumalan käskyn mukaan uskolle kuuliaisuudesta.

uskon kuuliaisuutta tarkoittava ilmaisu (in . . NKJV) esiintyy vain kahdessa juuri mainitussa jakeessa. On tärkeää, että ymmärrämme, mitä tämä ilmaus tarkoittaa. Muuten saatamme hämmentyä evankeliumista.

mikä on paras käännös?

uskon tottelemista koskeva käännös ei ole ainoa mahdollinen käännös Kreikasta (=eis hupakoen pisteos). Itse asiassa useimmat johtavat käännökset käänsivät tämän ilmaisun eri tavalla Roomalaiskirjeen 1:5:ssä ja 16: 26: ssa. KJV: ssä lukee vastaavasti ” uskon tottelevaisuudesta “ja” uskon tottelevaisuudesta.”NASB antaa seuraavat käännökset:” uskon kuuliaisuuden aikaansaamiseksi “ja” uskon kuuliaisuuteen johtamiseksi.”NIVILLÄ on” uskosta tuleva kuuliaisuus ” ja ” jotta kaikki kansat uskoisivat ja tottelisivat häntä.”Mielenkiintoista on, että vain NKJV kääntää ilmaisun täsmälleen samalla tavalla molemmissa kohdissa: “uskon kuuliaisuuden puolesta.”

NIV-lukemat ovat tulkitsevia parafraaseja, eivät käännöksiä.

käännös NKJV molemmissa kohdissa ja KJV room 1: 5 -“tottelevaisuuden puolesta uskolle” – ymmärtää sanan usko olevan tottelevaisuuden “objekti” (kieliopillisesti sitä kutsutaan objektiiviseksi genetiiviksi).

NASB: n renderöinti molemmissa paikoissa ja KJV Rom 16: ssa:26 -” uskon kuuliaisuuden vuoksi ” – sana usko on appositio kuuliaisuuteen (kieliopillisesti apposition genetiivi).

käännös “uskon kuuliaisuuden puolesta” lienee paras, koska kreikankielisessä tekstissä sanasta usko puuttuu määräävä artikkeli. Jos Paavali olisi tarkoittanut “kuuliaisuutta uskolle” (=tottelevaisuutta apostolien antamaa totuuden ruumista kohtaan tai mahdollisesti nimenomaan vain evankeliumia kohtaan), hän olisi mitä todennäköisimmin pannut määräävän artikkelin sanan usko eteen. Room 14:1; 1 Kor 16:13; 2 Kor 13:5; Kol 1:23; 1.Tim 5:8. KS.myös Apostolien tekojen 6:7.

mikä on paras tulkinta?

parhaan käännöksen määrittäminen ei välttämättä ratkaise parasta tulkintaa. Käännökselle on mahdollista tehdä kolme erilaista tulkintaa, ” uskon kuuliaisuuden vuoksi.”Pelastava usko sisältää sitoutumisen

yksi näkemys on, että jos usko on kuuliaisuutta:

tämän ilmaisun ‘uskon tottelevaisuus’ seuraukset ovat siis kauaskantoiset. Sillä se usko, jota apostolinviran oli tarkoitus edistää, ei ollut ylitsepursuavaa tunteen tekoa, vaan kokosydämisen antaumuksen sitoutumista Kristukseen ja Hänen evankeliuminsa totuuteen. (John Murray, Romans, Two Volumes in One, s. 13-14)

tämä näkemys ymmärtää kieliopin oikein, mutta tekee sitten perusteettoman tulkinnallisen loikan. Murray lukee teologiansa tekstiin, eikä anna tekstin puhua. Kielioppi ei millään tavalla oikeuta annettuja niin sanottuja seuraamuksia.

uskon pelastaminen johtaa jatkuviin hedelmiin

John MacArthur on toista mieltä. Sen sijaan että hän tulkitsisi ilmaisun määrittelevän pelastavaa uskoa, hän näkee sen selittävän sen väistämättömiä seurauksia:

usko on luonnostaan kääntynyt ja pehmentynyt kohti kuuliaisuutta (AP. T. 5: 32; Room. 1 :5; 2:8; 16:26), hyvät teot ovat siis väistämättömiä sellaisen elämässä, joka todella uskoo. (Faith Works, p. 142)

tähän näkemykseen sisältyy edellisen tavoin Oman teologian lukeminen tekstiin. Kielioppi ei tue tätä teologista ekskursiota.

pelastava usko on tottelevaisuutta

kommentoi Ilmaisuamme Rom 1: ssä:5, Anders Nygren kirjoittaa,

ihminen saa uskossa sen, minkä Jumala antaa meille Kristuksen kautta. Tämä on ” uskon kuuliaisuutta.”(Roomalaiset, p. 55)

tässä on tekstin oikeudenmukainen käsittely. Paavali puhuu yksinkertaisesti tottelevaisuudesta, joka on uskoa.

on raamatullisesti oikein puhua uskosta tottelevaisuuden tekona. Loppujen lopuksi Jumala käskee meitä uskomaan evankeliumiin (esim.AP. t. 16:31).

tuki tälle näkemykselle näkyy monissa kohdissa. Apostolien tekojen 6: 7: ssä sanotaan, että “monet papeista olivat uskolle kuuliaisia.”Roomalaisille 10: 16 ja 2 Tess 1:8 puhu evankeliumin tottelemisesta tai tottelemattomuudesta. Katso myös, Joh. 3: 36; 6: 28-29; 1. Piet. 1:2, 22; 2:7-8; ja Apt. 5:32.

johtopäätös

Jeesus kehotti ihmisiä uskomaan häneen. Niinpä aina kun joku uskoo häneen, hän tottelee häntä. Uskon pelastaminen on tottelevaisuutta.

sinua ei siis kannata vaivata ajatus uskosta tottelevaisuuden tekona.

room.1:5:ssä ja 16: 26: ssa puhuttu uskon kuuliaisuus ei tarkoita kaiken sen tottelemista, mitä Jumala on käskenyt. Kukaan muu kuin Herra Jeesus ei ole tehnyt sitä. Sen sijaan se viittaa nimenomaan käskyn noudattamiseen uskoa evankeliumiin. Jos olet tehnyt sen, olet harjoittanut uskon kuuliaisuutta.

Kategoriat: Articles

0 kommenttia

Vastaa

Avatar placeholder

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.