kirjoittanut 3,3 vuotta sittengravatar for Prof. Vaibhav BadbeProf. Vaibhav Badbe ♦ 700

Tietokonegrafiikka on erittäin hyödyllistä. Nykyään lähes jokainen tietokone voi tehdä jonkin verran grafiikkaa, ja ihmiset ovat jopa alkaneet odottaa hallitsevansa tietokonettaan kuvakkeiden ja kuvien avulla pelkän konekirjoituksen sijaan.Tietokoneella luotua kuvastoa käytetään elokuvien tekemiseen, videopelien ja tietokoneohjelmien kehittämiseen, tieteelliseen mallinnukseen sekä luetteloiden ja muun kaupallisen taiteen suunnitteluun. Jotkut tekevät jopa tietokonegrafiikkaa taiteena.

tietokonegrafiikan sovellukset voidaan luokitella neljään pääalueeseen:

* informaation Näyttäminen.
* suunnittelu.
* käyttöliittymät.

näiden neljän alueen mukaan on olemassa useita eri sovelluksia, joita käytetään nykymaailmassa. Nämä ovat,

kuva: tietokonegrafiikan soveltaminen.

•laskennallinen biologia: laskennallinen biologia on tieteidenvälinen ala, joka soveltaa tietojenkäsittelytieteen, sovelletun matematiikan ja tilastotieteen tekniikoita biologisten ongelmien ratkaisemiseksi. Pääpaino on matemaattisen mallinnuksen ja laskennallisen simulointitekniikan kehittämisessä.

•laskennallinen fysiikka: laskennallinen fysiikka on numeerisen algoritmin tutkimusta ja toteutusta sellaisten fysiikan ongelmien ratkaisemiseksi, joille on jo olemassa kvantitatiivinen teoria. Sitä pidetään usein teoreettisen fysiikan Alana, mutta jotkut pitävät sitä teoreettisen ja kokeellisen fysiikan välihaarana.

* grafiikan informaatio: grafiikan informaatio tai informaatiografiikka ovat visuaalisia representaatioita informaatiosta, datasta tai tiedosta. Näitä grafiikoita käytetään silloin, kun monimutkainen tieto on selitettävä nopeasti ja selkeästi, kuten kylteissä, kartoissa, journalismissa, teknisessä kirjoittamisessa ja opetuksessa.

* Tieteellinen Visualisointi: Tieteellinen visualisointi on tieteenhaara, jonka tehtävänä on visualisoida kolmiulotteisia ilmiöitä, kuten arkkitehtonisia, meteorologisia, lääketieteellisiä, biologisia järjestelmiä.Tieteellinen visualisointi keskittyy tietokonegrafiikan käyttöön luodakseen visuaalisia kuvia, jotka auttavat ymmärtämään monimutkaisia, usein massiivisia numeerisia esityksiä tieteellisistä käsitteistä tai tuloksista.

•Graafinen suunnittelu: termi graafinen suunnittelu voi viitata useisiin taiteellisiin ja ammatillisiin tieteenaloihin, jotka keskittyvät visuaaliseen viestintään ja esittämiseen. Graafisella suunnittelulla tarkoitetaan usein sekä prosessia (suunnittelua), jolla viestintä luodaan, että tuotteita (malleja), jotka syntyvät.

•Web Design: Web design on taito suunnitella sisällön yleensä hypertekstiä tai hypermediaa, joka toimitetaan loppukäyttäjälle World Wide Webin kautta verkkoselaimen avulla. Web-sivujen, Web-sivustojen, Web-sovellusten tai multimedian suunnitteluprosessissa voidaan hyödyntää useita tieteenaloja, kuten animaatiota, kirjoittamista, viestinnän suunnittelua, yritysidentiteettiä, graafista suunnittelua, ihmisen ja tietokoneen vuorovaikutusta, tietoarkkitehtuuria, vuorovaikutussuunnittelua, markkinointia, valokuvausta, hakukoneoptimointia ja typografiaa.

•digitaalinen taide: digitaalisella taiteella tarkoitetaan yleisimmin tietokoneella digitaalisessa muodossa luotua taidetta.Digitaalisen teknologian vaikutus on muuttanut perinteisiä toimintoja, kuten maalausta, piirtämistä ja kuvanveistoa, kun taas uusia muotoja, kuten verkkotaidetta, digitaalista installaatiotaidetta ja virtuaalitodellisuutta, on tunnustettu taiteellisiksi käytännöiksi.

•Videopelit: videopeli on elektroninen peli, jossa vuorovaikutus käyttöliittymän kanssa tuottaa visuaalista palautetta rasterinäyttölaitteelle. Videopelien pelaamiseen käytettyjä elektronisia järjestelmiä kutsutaan alustoiksi. Tämä alusta luo grafiikan kautta.

* Virtuaalitodellisuus: Virtuaalitodellisuus (VR) on tekniikka, jonka avulla käyttäjä voi olla vuorovaikutuksessa tietokoneella simuloidun ympäristön kanssa. Simuloitu ympäristö voi olla samanlainen kuin reaalimaailmassa, esimerkiksi simulaatiot pilotti-tai taistelukoulutukseen, virtuaalitodellisuutta käytetään usein kuvaamaan monenlaisia sovelluksia, jotka liittyvät yleisesti sen immersiivisiin, erittäin visuaalisiin, 3D-ympäristöihin.

•tietokonesimulaatio: tietokonesimulaatio, tietokonemalli tai laskennallinen malli on tietokoneohjelma tai tietokoneiden verkko, joka yrittää simuloida tietyn järjestelmän abstraktia mallia.

•koulutus: Tietokonesimulaatioista on tullut hyödyllinen osa monien luonnonjärjestelmien matemaattista mallintamista fysiikassa (laskennallinen fysiikka), kemiassa ja biologiassa, ihmisen systeemeissä taloustieteessä, psykologiassa ja yhteiskuntatieteessä sekä uuden teknologian kehittämisessä, jotta saataisiin tietoa näiden järjestelmien toiminnasta tai havainnoitaisiin niiden käyttäytymistä.

* Tiedon Visualisointi: Tiedon visualisointi on laajamittaisten ei-numeeristen tiedon kokoelmien, kuten ohjelmistojärjestelmien tiedostojen ja koodirivien, visuaalisen esittämisen tutkimista sekä graafisten tekniikoiden käyttöä ihmisten ymmärtämiseksi ja analysoimiseksi.

Kategoriat: Articles

0 kommenttia

Vastaa

Avatar placeholder

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.