Fredrik VI, 1768?1839, kung av Danmark (1808?39) och Norge (1808?14), son och efterträdare till Christian VII. efter att domstolspartiet hade avrättat Struensee, utvisade Fredericks mor, Caroline Matilda, och införde sin vilja på den dementa kristna (1772) växte Frederick upp under förmyndarskap av dowager queen. 1784 genom en fredlig kupp etablerade han sig som regent. Han gjorde Andreas Peter Bernstorff till minister och liberala reformer infördes. Förutom ett kort krig med Sverige (1788) regerade fred i ett välmående Danmark fram till slutet av seklet. Danmark höll fast vid sin neutralitet i franska Revolutionskrig, men dess motstånd mot det brittiska beslutet om neutral sjöfart resulterade i en engelsk attack mot den danska flottan (se Köpenhamn, slaget vid, 1801). Återigen, 1807, attackerade England neutralt Danmark och bombade Köpenhamn. Frederick allierade sig därefter med Napoleon I och straffades vid Wienkongressen (1814?15) genom förlust av Norge till Sverige. Som kompensation fick han ön Rgen och Svenska Pommern, som han bytte ut med Preussen för hertigdömet Lauenburg. Fredrik hade ingen manlig fråga; hans kusin Christian VIII efterträdde honom.

Kategorier: Articles

0 kommentarer

Lämna ett svar

Platshållare för profilbild

Din e-postadress kommer inte publiceras.