levercirkulationen granskas med tonvikt på leverblodkärlens roll i lever-och homeostatiska funktioner. Kontraster görs med motstånd, kapacitans och vätskeutbytesfunktioner i andra mer kända kärlbäddar. Hemodynamiska förändringar som ger skift i vätskeutbyte i andra vävnader är utan effekt i levern. Förhöjningar av lever ventryck överförs kvantitativt till sinusoiderna och resulterar i långvarig, massiv vätskefiltrering i bukhålan. Andra faktorer som är involverade i kontroll av vätskeutbyte diskuteras. Levern innehåller en stor volym blod som snabbt kan mobiliseras under blödning. Levercirkulationen är mycket känslig för förändringar i cirkulerande blodvolym och fungerar som en viktig buffert för expanderad eller kontraherad blodvolym. Kontroll av leverblodflöde och det ömsesidiga förhållandet mellan portal och leverartärflöde diskuteras. Förändringar i leverblodflödet ger markerade förändringar i leverclearance av en mängd olika föreningar. Det dras slutsatsen att leverartären inte kontrolleras av lokal vävnadsmetabolism utan snarare styrs av en ännu okänd mekanism som tenderar att upprätthålla leverblodflödet (och därmed clearance) konstant.

Kategorier: Articles

0 kommentarer

Lämna ett svar

Platshållare för profilbild

Din e-postadress kommer inte publiceras.