hur man bekämpar misslyckande att ge till Fotgängarbiljett (VTL 1151)

att inte ge efter för en fotgängare på Manhattan

fotgängare tar sig igenom trafiken på Manhattan.

underlåtenhet att ge är olagligt i delstaten New York. En bilist som är biljett för att inte ge ut kan tvingas betala en dyr böter, bland många andra konsekvenser. I vissa fall riskerar en licens att köra till och med att misslyckas med att ge. Och, om en bilist anklagas för att orsaka en olycka genom att inte ge, att föraren kan ställas inför ansvar för allvarliga skador eller dödsfall till följd av kollisionen.

det finns olika sätt som förare kan begå brottet att inte ge rätt till väg. En av de vanligaste överträdelserna som förare gör innebär att man inte ger rätt till fotgängare. Förare är ofta osäkra på exakt vad som krävs av dem när de delar vägen med vandrare, och tyvärr kan förare få en dyr biljett och allvarliga långsiktiga konsekvenser till följd av ett oskyldigt misstag relaterat till att interagera med fotgängare på vägen.

NYC Traffic lawyers på Ny Traffic Firm har hjälpt många förare som anklagas för att inte ge efter för fotgängare och utryckningsfordon. Vårt företag kommer att arbeta med dig för att förstå konsekvenserna, oavsett om du har citerats för en rörlig överträdelse eller står inför allvarliga rättsliga konsekvenser för att slå en fotgängare på grund av misslyckande att ge.

oavsett anklagelserna mot dig, våra erfarna New York trafik biljett advokater har kunskap och skicklighet för att hjälpa dig att bekämpa påståendet att du olagligen misslyckats med att ge rätt-of-way till en rullator på vägarna.

New York State lagar om att inte ge efter för fotgängare

när en fotgängare går runt vägarna i New York, kan ibland även köra för nära den fotgängaren leda till att en förare blir biljett. New York fordon och trafik lag avsnitt 1146 kräver förare att utöva “tillbörlig omsorg” för att undvika att kollidera med en fotgängare på någon väg. Detta gör förarna till stor del ansvariga för att försöka undvika kollisioner, även när fotgängare är på trafikerade vägar med massor av bilar.

NY VTL avsnitt 1146 mandat att förarna inte bara måste utöva vederbörlig omsorg för att undvika en kollision med en fotgängare, men också att de måste ge en fotgängare en varning om en kollision är nära förestående. Förare förväntas ge en varning till en fotgängare genom att låta Hornet.

om en förare inte utövar vederbörlig omsorg genom att ge efter för fotgängare, kan han anklagas för en trafiköverträdelse som resulterar i böter eller fängelse. Förare kan också åtalas i samband med att de inte ger efter, även under omständigheter där föraren är en upprepad gärningsman.

som om denna statliga lag inte ger tillräckligt skydd för fotgängare och ålägger bilister tillräckligt med ansvar, finns det också ytterligare lagar i New York City som gör förare ansvariga för att säkerställa fotgängarsäkerhet. Till exempel inom NYC fastställer avsnitt 4-04(d) i stadens trafikregler liknande skyldigheter för förare som New York-fordon och Trafiklag avsnitt 1146, medan avsnitt 4-04(b)(1) fastställer regler för när förare måste ge rätt till väg för fotgängare som korsar vägen.

enligt ny-reglerna i avsnitt 4-04(b) (1) måste fordonsoperatörer ge vägrätten till fotgängare som korsar vägen om fotgängaren befinner sig i bilens väg eller närmar sig bilen tillräckligt nära för att det finns potentiell fara. Förare måste ge under dessa omständigheter även när det inte finns någon trafikkontrollsignal eller fotgängarstyrsignaler, och även i omständigheter där fotgängarstyrsignalerna inte är i drift av någon anledning.

påföljder för att inte ge efter för fotgängare

påföljderna som är förknippade med att inte ge efter för en fotgängare varierar beroende på den specifika lag som fotgängaren har anklagats för att bryta mot. En överträdelse av VTL 1146 kan till exempel leda till en maximal böter på 500 dollar och högst 15 dagars fängelse för att ha orsakat fysisk skada på grund av att kollidera med en fotgängare på grund av att man inte har rätt vård.

om föraren orsakar allvarlig fysisk skada kan böterna vara högre och föraren kan behöva delta i en kurs för förebyggande av motorfordon. Och om föraren är en upprepningsöverträdare och anklagas för en klass B-förseelse, kan detta potentiellt leda till en maximal böter på 1 000 dollar samt fängelse för brottet och ett register över ett förseelsebrott.

förare inom New York City kan också få böter och andra påföljder som åläggs enligt stadens trafikregler och förordningar. Förare förväntas känna till både lokala lagar i staden såväl som statliga lagar och bilister som inte följer kraven för att ge fotgängare kan uppleva varaktiga konsekvenser.

böterna och eventuellt fängelse är bara det kortsiktiga resultatet av att ha visat sig ha misslyckats i skyldigheter att ge efter för vandrare. De långsiktiga konsekvenserna kan innefatta diskvalificering från jobb där en ren körrekord är en förutsättning; potentiell förlust av körkort på grund av för många tidigare överträdelser och mer.

om du erkänner att du inte ger efter för en vandrare, antingen genom att erkänna sig skyldig till ett brott eller genom att helt enkelt betala ett citat du har fått, kommer du att få påföljder i samband med detta trafikbrott eller trafikbrott. Du vill inte bara acceptera dessa påföljder förrän du har bestämt om du kan bekämpa anklagelserna mot dig. Du bör kontakta en advokat så snart som möjligt efter en anklagelse som du misslyckades med att ge till en fotgängare, eftersom detta är ett allvarligt brott.

Bekämpa din biljett

du behöver inte rulla över, betala citat och göras. Över ivrig trafik verkställighet blandas med fel varje dag. Var alltid redo att slå tillbaka. Oddsen är till din fördel när du arbetar med ny Traffic Firm.

5 Star22 recensioner

få ett grönt ljus!

Hur New York trafik biljett advokater kan hjälpa

Daniel Kron har representerat många bilister inför straff enligt statliga och lokala ny lagar för att inte ge efter för en fotgängare. Oavsett om du har helt enkelt varit biljett eller har varit i en olycka, vårt företag har kunskap och erfarenhet för att hjälpa dig att avgöra vad din bästa tillvägagångssättet är att skydda dina pengar, körkort, frihet och framtid.

för att ta reda på mer om hur erfarna New York trafik biljett advokater på vårt företag kan hjälpa dig, ring oss idag.

Kategorier: Articles

0 kommentarer

Lämna ett svar

Platshållare för profilbild

Din e-postadress kommer inte publiceras.