[påvirkning av heparin På histamin nivå i plasma i den tidlige reaksjonsfasen av astma]

Heparin, velkjent antikoagulant, kan også modulere inflammatoriske og immunologiske prosesser. Noen forskere foreslår at heparin hemmer mastcelledegranulering. Mastceller spiller svært viktig rolle i tidlig fase av astmatisk reaksjon, og frigjør mange proinflammatoriske mediatorer, inkludert histamin. Formålet med studien var å bestemme effekten av heparin på tidlig astmatisk respons og på Les mer…

En Biomekanisk Studie Som Sammenligner Spiralformet Blad med Skruedesign For Glidende Hoftefikseringer Av Ustabile Intertrokantære Frakturer

Abstrakt Dynamisk hofteskrue (DHS) Er et veletablert konvensjonelt implantat for behandling av intertrokantære brudd. Imidlertid oppstår revisjonsoperasjon noen ganger på grunn av kutting av implantater. ET spiralformet blad i stedet for gjenget skrue (DHS blad) ble designet for å forbedre fikseringskraften til den osteoporotiske intertrochanteriske frakturen. I denne studien ble Les mer…

Harmonisk Vibrasjon: Hva rister mine lyspoler?

hvordan vet jeg om en lyspol opplever andre modus vibrasjon? – For Tidlig Lampefeil – Manglende Eller Løse Skruer Og Tilbehør ・’ Tikkende/Klikkende ‘ Lyder – Hørbare Humming Harmoniske Frekvenser Alle følgende er mulige indikatorer for harmonisk vibrasjon som skjer i lyspolene dine. For ytterligere å bekrefte eventuelle vibrasjoner, se Les mer…