US Department Of Labor lister faller som en av de viktigste årsakene til traumatisk yrkesdød på arbeidsplassen i dag. Hver gang en ansatt arbeider i en høyde på 6 fot eller mer, at arbeideren må være klar over riktig fallsikring praksis, samt bruke riktig fallsikringsutstyr. FOR å sikre at arbeidstakere overholder de riktige sikkerhetsforanstaltninger, HAR OSHA mandat at en kompetent person er til stede på hvert arbeidssted.

en kompetent person er definert AV OSHA som en utpekt person med tilstrekkelig erfaring og / eller kunnskap til å gjenkjenne fallfare, korrigere usikre forhold, og som har evnen til å stenge arbeidsstedet til eventuelle farer er korrigert. Den kompetente personen skal være den mest kunnskapsrike personen, i dette tilfellet om fallsikring, på stedet.

SWMSC Fallsikring For Vedkommende person kurset sikrer at en student vil få all riktig opplæring i henhold Til OSHAs krav Til Kompetente Personer for denne standarden 29 CFR 1926.500. Dette kurset vil gå utover det grunnleggende bevissthetsnivået for introduksjonskurs og inn i detaljer som er nødvendige når du lærer ikke bare hvordan du beskytter deg selv, men hva som trengs for å skape et trygt arbeidsmiljø for de du kan være ansvarlig for.

Kostnad: $135,00 per person

Studenten vil motta et fullføringsbevis, kopi av gjeldende Osha Subpart M Fallsikringsstandarder og et lommebokkort.

Kategorier: Articles

0 kommentarer

Legg igjen en kommentar

Avatar placeholder

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.