Frederik VI, 1768?1839, konge Av Danmark (1808?39) Og Norge (1808?14), sønn Og etterfølger Av Christian VII. Etter at retten partiet hadde henrettet Struensee, utvist Fredrik mor, Caroline Matilda, og pålagt sin vilje på demente Christian (1772), Fredrik vokste opp under formynderskapet av enkedronningen. I 1784 ved et fredelig kupp etablerte han seg som regent. Han gjorde Andreas Peter Bernstorff til minister, og liberale reformer ble innført. Bortsett fra en kort krig med Sverige i 1788, regjerte fred i et velstående Danmark til slutten av århundret. Danmark klamret seg til sin nøytralitet i de franske Revolusjonskrigene, men motstanden mot Den Britiske styringen av nøytral skipsfart resulterte i et engelsk angrep på den danske flåten (Se København, slaget ved, 1801). I 1807 angrep England det nøytrale Danmark og bombarderte København. Fredrik allierte seg deretter med Napoleon I og ble straffet ved Wienerkongressen i 1814.15) ved tapet Av Norge til Sverige. Som kompensasjon mottok han øya Rgen og svensk Pommern, som han byttet med Preussen for hertugdømmet Lauenburg. Fredrik hadde ingen mannlig arving; hans fetter Christian viii etterfulgte ham.

Kategorier: Articles

0 kommentarer

Legg igjen en kommentar

Avatar placeholder

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.