Hepatisk lipase mangel er en lidelse som påvirker kroppens evne til å bryte ned fett (lipider). Personer med denne lidelsen har økt mengder av visse fettstoffer, kjent som triglyserider og kolesterol, i blodet. Disse personene har også økte mengder molekyler kjent som high-density lipoproteiner (Hdl) og reduserte mengder molekyler kalt low-density lipoproteiner (LDL). Disse molekylene transporterer triglyserider og kolesterol gjennom hele kroppen. Hos personer med hepatisk lipasemangel ER LDL-molekylene ofte unormalt store.

Normalt er høye NIVÅER AV HDL (kjent som “godt kolesterol”) og lave NIVÅER AV LDL (kjent som “dårlig kolesterol”) beskyttende mot opphopning av fettstoffer på arterieveggene (aterosklerose) og hjertesykdom. Men noen individer med hepatisk lipasemangel, som har denne ubalansen AV HDL OG LDL, utvikler aterosklerose og hjertesykdom i midten av voksen alder, mens andre ikke gjør det. Det er ukjent om personer med hepatisk lipasemangel har større risiko for å utvikle aterosklerose eller hjertesykdom enn personer i befolkningen generelt. På samme måte er det uklart hvordan økte blod triglyserider og kolesterolnivåer påvirker risikoen for aterosklerose og hjertesykdom hos personer med hepatisk lipasemangel.

Kategorier: Articles

0 kommentarer

Legg igjen en kommentar

Avatar placeholder

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.