l.Amerikanske Delegasjonen NATO Military Committee (USDELNMC).M. Umiddelbare Kontorer-Kontor, Sekretær For Hæren (OSA).n. Kontor, Hærens Stabssjef (OCSA).9–16. Oversiktwa. Alle personalhandlinger knyttet til nominative oppdrag behandles AV HRC (AHRC–EPD).b. den normale tjenesteplikten for disse oppdragene er tre til fire år, med mindre annet er angitt av den enkelte byrå.c. Soldater tildelt disse etatene er kontakt erstatninger forespurt av den aktuelle etaten ca 9 til 12 måneder i forkant av den sittende planlagte rotasjon dato.9–17. Utvalgskriterier deltakere kan melde seg frivillig eller bli nominert forutsatt at følgende kriterier er oppfylt. Soldater må-a. Være high school nyutdannede eller har EN GED tilsvarende.b. Har fysisk profil seriekode “A”, med tillatelse av ” 2 ” for øynene.C. VÆRE amerikanske statsborgere(ved fødsel eller naturalisering).D. Ha eller være i stand til å oppnå gjeldende sikkerhetsklareringer som kreves for stillingen.e. Har ingen registrering av overbevisning ved krigsrett eller tid tapt for å bli gjort bra under 10 USC 972 under currentenlistment eller siste tre år, avhengig av hva som er lengst.f. har ingen registrering av sivil overbevisning, bortsett fra mindre lovbrudd som ikke diskvalifiserer FOR TS security clearanceunder AR 380-67.G. Har ingen personlige vaner eller karaktertrekk som er tvilsomme fra et sikkerhetssynspunkt, inkludert økonomisk ansvar, utenlandske eierandeler eller interesser, tung drikking, narkotikamisbruk, gambling, emosjonell eller mental ustabilitet, og så videre. Soldater som er erklært rehabilitering suksesser UNDER ASAP er ikke inkludert.h. må ha ET MINIMUM GT score på 100.I. Må oppfylle krav til kroppssammensetning I AR 600-9.j. Har 36 måneders tid igjen i tjeneste ved ankomst på oppdrag.89AR 614-200 * 27. juni 2007

Kategorier: Articles

0 kommentarer

Legg igjen en kommentar

Avatar placeholder

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.