Tilleggsinformasjon om amming

som skal brukes sammen med individuelle legemiddeloppføringer for spesifikk informasjon og veiledning.

Orale antikoagulantia

kumarin-antikoagulantia, warfarin og acenokumarol, anses som kompatible med amming. Den normale praksisen med å administrere vitamin K til alle nyfødte ved fødselen minimerer risikoen for kumarin antikoagulantindusert neonatal blødning

Fenindion er kontraindisert på grunn av alvorlige bivirkninger.

det er utilstrekkelig bevis for sikkerheten til nyere orale antikoagulantia for å bekrefte deres sikkerhet ved amming.

parenterale antikoagulantia

Heparin, hepariner med lav molekylvekt og fondaparinuks anses som kompatible med amming, da det er lite sannsynlig at de overføres til melk i klinisk signifikante mengder, og de absorberes ikke fra spedbarnets MAGE-tarmkanalen på grunn av stor molekylvekt.

Argatroban er indisert for pasienter med heparinindusert trombocytopeni som krever antitrombotisk behandling. Det bør unngås.

Platehemmere

lisensierte indikasjoner for platehemmere varierer betydelig. Derfor kan anbefaling av et alternativ i amming ikke være hensiktsmessig.

Acetylsalisylsyre, klopidogrel og prasugrel bindes irreversibelt til blodplater, noe som gir forlenget platehemmende effekt, selv om brystmelknivåene kan være lavere som følge av dette. Dipyridamol og ticagrelor har en reversibel, kortere virkning.

det er en teoretisk risiko for en forening av aspirin, Med Reye syndrom, muligens selv ved lave doser, spesielt hos barn med virusinfeksjon eller feber.

Spedbarn eksponert for platehemmere via morsmelk bør overvåkes for tegn på blåmerker eller blødninger.

Merk: selv om aspirin, klopidogrel og dipyridamol anses å være foretrukket for noen andre antiplatelet midler, er de ikke uten egen risiko. Varighet av platehemmere, plasmaproteinbinding og plasmahalveringstid for modersubstans og aktive metabolitter gjør definitiv veiledning vanskelig uten støtte for dokumentasjon. Derfor vil bruk av antiplatelets i amming avhenge av en individuell vurdering av klinisk behov og risiko.

Fibrinolytika

Fibrinolytika er usannsynlig å vises i morsmelk i nivåer som kan ha en effekt på det diende barnet på grunn av deres korte halveringstid (5-46 minutter) og høy molekylvekt. Siden de er alle proteinmolekyler, vil absorpsjon fra spedbarnets GI-kanal være ubetydelig.

indikasjonene som de brukes til, vil også i stor grad utelukke amming til behandlingen er fullført

Kategorier: Articles

0 kommentarer

Legg igjen en kommentar

Avatar placeholder

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.