Hvordan Bekjempe Unnlatelse Av Å Gi Til Fotgjenger Billett (VTL 1151)

Ikke gi etter for en fotgjenger I Manhattan

Fotgjengere gjøre veien gjennom trafikken I Manhattan.

Unnlatelse av å gi er ulovlig I delstaten New York. En bilist som er billett for ikke å gi kan bli tvunget til å betale en kostbar bot, blant mange andre konsekvenser. I noen tilfeller er en lisens til å kjøre selv satt i fare som følge av ikke å gi. Og, hvis en bilist er anklaget for å forårsake en ulykke ved ikke å gi, at sjåføren kan møte ansvar for eventuelle alvorlige skader eller dødsfall som følge av kollisjonen.

det er forskjellige måter at drivere kan begå lovbrudd for ikke å gi forkjørsrett. En av de vanligste bruddene som drivere gjør innebærer ikke gir rett-av-vei til fotgjengere. Sjåfører er ofte usikre på nøyaktig hva som kreves av dem når de deler veien med turgåere, og dessverre sjåfører kan ende opp med en kostbar billett og alvorlige langsiktige konsekvenser som følge av en uskyldig feil knyttet til samspill med fotgjengere på veien.

NYC Trafikk advokater PÅ NY Trafikk Firmaet har hjulpet mange sjåfører anklaget for ikke å gi etter for fotgjengere og utrykningskjøretøy. Vårt firma vil samarbeide med deg for å forstå konsekvensene, enten du har blitt sitert for et bevegelig brudd eller står overfor alvorlige juridiske konsekvenser for å slå en fotgjenger på grunn av manglende evne til å gi.

Uansett anklagene mot deg, våre erfarne New York trafikk billett advokater har kunnskap og ferdigheter til å hjelpe deg i å bekjempe kravet om at du ulovlig unnlatt å gi rett-av-vei til en walker på veiene.

New York State Laws on Unnlate Å Gi Etter For Fotgjengere

når en fotgjenger går rundt veiene I New York, noen ganger også kjører for nær at fotgjenger kan føre til en sjåfør blir billett. New York Vehicle And Traffic Law section 1146 krever drivere til å utøve “aktsomhet” for å unngå å kollidere med en fotgjenger på en veibane. Dette gjør sjåførene i stor grad ansvarlig for å prøve å unngå kollisjoner, selv når fotgjengere er på travle veier med mange biler.

NY vtl seksjon 1146 mandater at sjåfører ikke bare må utvise aktsomhet for å unngå kollisjon med en fotgjenger, men også at de må gi en fotgjenger en advarsel hvis en kollisjon er forestående. Drivere forventes å gi en advarsel til en fotgjenger ved å høres hornet.

hvis en sjåfør ikke klarer å utvise aktsomhet ved å gi etter for fotgjengere, kan han bli anklaget for en trafikk brudd som resulterer i en bot eller fengsel. Drivere kan også møte kriminelle anklager i forbindelse med unnlatelse av å gi, blant annet i tilfeller der sjåføren er en gjentakelse lovbryteren.

Som om denne statlige loven ikke gir nok beskyttelse til fotgjengere og pålegger bilister nok ansvar, er Det også flere lover I New York City som gjør drivere ansvarlige for å sikre fotgjengersikkerhet. For EKSEMPEL, i NYC, etablerer seksjon 4-04(d) i byens trafikkregler lignende forpliktelser på drivere Som New York Vehicle and Traffic Law section 1146, Mens Seksjon 4-04 (b) (1) fastsetter regler for når sjåfører må gi rett til vei til fotgjengere som krysser veien.

I HENHOLD TIL NY-reglene i avsnitt 4-04 (b) (1), må kjøretøyoperatører gi rett til fotgjengere som krysser veien hvis fotgjengeren er i bilens sti eller nærmer seg bilen tett nok til at det er potensiell fare. Førere må gi etter under disse omstendighetene, selv når det ikke er trafikkontrollsignal eller fotgjengerkontrollsignaler, og selv i tilfeller der fotgjengerkontrollsignalene ikke er i drift av en eller annen grunn.

Straff For Ikke Å Gi Etter For Fotgjengere

straffen forbundet med ikke å gi etter for en fotgjenger vil variere avhengig av den spesifikke loven som fotgjenger har blitt anklaget for brudd. Et brudd PÅ VTL 1146 kan for eksempel resultere i maksimalt $ 500 bøter og maksimalt 15 fengselsdager for å forårsake fysisk skade på grunn av å kollidere med en fotgjenger på grunn av manglende forsiktighet.

hvis sjåføren forårsaker alvorlig fysisk skade, kan bøter være høyere og føreren kan bli pålagt å delta i et ulykkesforebyggende kurs for motorkjøretøy. Og hvis sjåføren er en gjentatt lovbryter og er belastet Med en klasse B misdemeanor, kan dette potensielt føre til en $1000 maksimal bot, samt fengsel for forbrytelsen og en oversikt over en misdemeanor lovbrudd.

Drivere I New York City kan også møte bøter og andre straffer pålagt under byens trafikkregler og forskrifter. Drivere er forventet å vite både lokale lover i byen samt statlige lover og bilister som ikke klarer å følge kravene for å gi til fotgjengere kan oppleve varige konsekvenser.

bøter og mulig fengsel er bare det kortsiktige resultatet av å bli funnet å ha mislyktes i forpliktelser til å gi til turgåere. De langsiktige konsekvensene kan inkludere diskvalifisering fra jobber der en ren kjøreoppføring er en forutsetning; potensielt tap av lisens til å kjøre på grunn av for mange tidligere brudd, og mer.

hvis du innrømmer at du ikke gir etter for en walker, enten ved å si deg skyldig i en lovbrudd eller ved å bare betale et sitat du har mottatt, vil du møte straffer knyttet til denne trafikkforbrytelsen eller trafikkforbrytelsen. Du vil ikke bare godta disse straffene før du har bestemt om du kan bekjempe anklagene mot deg. Du bør kontakte en advokat så snart som mulig etter en anklage om at du ikke klarte å gi til en fotgjenger, da dette er en alvorlig lovbrudd.

Kjemp Din Billett

du trenger ikke rulle over, betale sitat og gjøres. Over-ivrig trafikk håndhevelse intermingles med feil hver dag. Vær alltid klar til å kjempe tilbake. Oddsen er i din favør når du jobber MED NY Trafikk Firma.

5 Star22 Anmeldelser

Få Grønt Lys!

Hvordan New York Trafikk Billett Advokater Kan Hjelpe

Daniel Kron har representert mange bilister overfor straffer under statlige og lokale NY lover for ikke å gi etter for en fotgjenger. Enten du bare har blitt billett eller har vært i en ulykke, har vårt firma kunnskap og erfaring for å hjelpe deg med å finne ut hva din beste løpet av handlingen er å beskytte dine penger, førerkort, frihet og fremtid.

for å finne ut mer om hvordan erfarne New York trafikk billett advokater på vårt firma kan hjelpe deg, ring oss i dag.

Kategorier: Articles

0 kommentarer

Legg igjen en kommentar

Avatar placeholder

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.