1. Wat is Franchising?

Franchising is een Bedrijfsmethode van uitbreiding die een individu of een groep van individuen toestaat om een product of een dienst op de markt te brengen en om het octrooi, het handelsmerk, de handelsnaam en de door de eigenaar voorgeschreven systemen te gebruiken.

2. Wie is de franchisenemer / franchisenemer en franchisenemer?

• franchisegever / franchisenemer-een juridische entiteit die het octrooi, het handelsmerk, de methode en de producten of diensten bezit die anderen onder zijn naam kunnen gebruiken.* Franchisenemer: een persoon of een groep personen die een bedrijf beleggen, bezitten en exploiteren in het kader van een door de franchisenemer verleende licentieovereenkomst. De franchisenemer heeft eveneens recht op: het gebruik van het handelsmerk of de handelsnaam; het op de markt brengen van het product of de dienst; toegang hebben tot relevante bedrijfsgeheimen; gebruik maken van reclameondersteuning en hetzelfde voordeel verkrijgen van de goodwill van de franchisenemer.

3. Wat zijn de voordelen van franchising voor zowel franchisenemer als franchisenemer?

A. aan franchisenemer
* uitbreiding van de activiteiten vereist geen enorme kapitaalinjectie omdat de franchisenemer de kosten van de nieuwe afzet betaalt.
* het biedt franchisenemer een gemotiveerde manager voor de bedrijfsuitbreiding.
* meerdere verkooppunten kunnen tegelijkertijd worden opgericht, zelfs wanneer het bedrijf klein is.
* biedt franchisegever een effectieve methode voor bedrijfsuitbreiding die beperkt risico combineert met winstpotentieel
en groei op korte termijn met stabiliteit op lange termijn.

b. Aan franchisenemer
* verkrijgen van een werkend bedrijfsmodel en een beproefde methode die succesvol is voor het runnen van een bedrijf;
• minder duur dan het oprichten van een verkooppunt in eigendom van één bedrijf.
• er is een lopende ondersteuningsdienst-de wetenschap dat terwijl franchisenemers voor zichzelf zaken doen.
* verwerven van een sterk marketing-en distributiesysteem;
* gebruik van een merk of handelsmerk dat door klanten wordt erkend;
• voorzien van een effectief mechanisme voor het bereiken van een diepe marktpenetratie en verzadiging

4. Hoe een franchise bedrijf te selecteren?

belangrijke zaken waarmee rekening moet worden gehouden alvorens franchiseactiviteiten te verwerven:

a. zelfbeoordeling van de franchisenemer

• onderzoek zelf vaardigheden, interesse, ervaringen en opleidingsachtergrond/ opleiding die kunnen helpen bij het kiezen van een geschikt franchisebedrijf.

B. financiële mogelijkheden van franchisenemers

• bereid een short-list van zakelijke franchise passend bij uw criteria en geschikt voor uw budget.
* ken de uitsplitsing van de kapitaalinvesteringsvereisten zoals: franchisevergoeding, royalty ‘ s, meubilair en inrichting, sinages, apparatuur, voorbedrijfskosten en bedrijfskapitaal.
• overweeg huur, bouw of renovatie van stal, lonen van werknemers, water, telefoon en electriciteit die geen deel uitmaken van de franchisekosten.

C. Franchise Business legitimiteit

controleer de volgende licentie van de volgende overheids – en particuliere sector:
• DTI Bedrijfsnaamcertificaat
• SEC (if corporation)
• Bureau of Internal Revenue (For VAT and other Taxes)
• SSS (for security of employees)
• LGU Permit (mayor ‘ s permit, sanitary or building permit)
• Intellectual Property Office ( for patent and trademark)
• BFAD (if in food, cosmetics or drugs)
• DOTC (for internet café of telecom business)
• DEPed (for school or review) center)
• Bsp (for remittance and pawnshop)
• affiliated Franchise Association

d. Franchise Business Performance

bekijk de volgende:

• De waarde, beroep en de kwaliteit van het product of de services
• Directe Verkoop van producten aan de franchisenemer
• Verkoop van goederen en diensten van de bestaande Franchisenemer
• Winst uit royalty ‘ s op basis van de franchisenemer sales
• Product rang met concurrerende product
• Onderzoeken van de terugverdientijd en het rendement van de investering
• Eigen positie in de markt
• Zorg ervoor dat je te weten die mensen je werkt nauw met u bouwen uw bedrijf.
* bezoek een voldoende aantal van de bestaande franchisenemers om er zeker van te zijn dat u een idee hebt van de heersende houding van
de groep.

e. franchisecontract

* het bedrijfsbeleid en de beperkingen van de Franchise;
* de aard en omvang van uw verplichting om leveringen en materialen te kopen bij de franchisegever erkende bronnen;
* uw rechten om het contract te verlengen of te verlengen na de oorspronkelijke looptijd van het contract;
* het geografische gebied/ de locatie en de soorten bedrijven of klanten aan wie u mag verkopen;
• Uw rechten te verkopen of overdragen van de eigendom van de franchise;
• Precieze definitie van de prijs, commissies, huur en leasing nodig om te bezitten en exploiteren van de franchise;
• Exclusieve grondgebied toegekend aan u; en Staat franchise wet;
• De voorwaarden voor een contract te beëindigen;
• De rechten van de franchisegever voor het toewijzen van onbetaalde delen van de initiële franchise vergoeding aan een financiële instelling of
andere “houder-door-cursus”;

f. Pakketten en voordelen

* Zoek uit wie u de operationele ondersteuning en training rechtstreeks zal geven en geef een mening over hun competentie.
• beschrijving van de exacte opleidings-en ondersteuningsdiensten die franchisenemer verleent, zoals boekhoudkundige diensten, reclame, verhuur van apparatuur of faciliteiten en vele andere.

g. raadpleeg deskundigen

Raadpleeg deskundigen om u door het franchisingproces te begeleiden en u te helpen onbekende onderwerpen of materialen te beoordelen en te bespreken.

h. Franchisevoorwaarden

* ken de kapitaalvereiste voor investeringen.
* het bedrag van de franchisevergoeding en de betalingsvoorwaarden.
* de overeenkomst om royalty ‘ s of provisie over te dragen op basis van de brutoverkoop of het aantal aan de franchiseonderneming verkochte eenheden.
* in sommige bedrijven wordt de betaling van afzonderlijke vergoedingen voor opleiding, boekhoudkundige diensten, reclame en verhuur van apparatuur of faciliteiten gedragen door de franchisenemer.
• berekening van de werkelijke kosten van een franchise, d.w.z. alle Speciale Vergoedingen, royalty ‘ s en de rentekosten
op het niet-betaalde saldo van de initiële franchisevergoeding.

5. Wat zijn de verschillende fraudes en regelingen die door onwettige franchisenemer

worden gebruikt?• beloven exorbitante winsten met schamele Investeringen;
* eisen dat u” onmiddellijk handelt “voordat u een onderzoek uitvoert om”op de begane grond binnen te komen”;
• niet of niet in staat zijn vitale statistieken te verstrekken over franchiseverkopen, winsten, locaties, enz.;
• belofte “gemakkelijke verkoop” van het franchisenemende produkt of de gefranchiseerde diensten;
* niet identificeren van bedrijfsleiders of opdrachtgevers;
* beloven winst via ketenverkoop of piramidespelen waarin u geld verdient door het verkopen van andere franchises of distributeurships;
• gebruik Namen die klinken als, maar die niet verbonden zijn
• met nationaal bekende, gerenommeerde bedrijven; en
• beloven grote inkomsten uit “thuiswerk” of “vrije tijd” inspanning.

6. Wat zijn de procedures bij het aanvragen van een franchise?

Stap 1-de franchiseaanvrager dient een intentieverklaring in bij de franchiseonderneming, met de volgende informatie:
• naam van de belanghebbende
• belangstelling voor een franchise
• voorgestelde locatie en locatie (met volledig adres
en locatiekaart)

Stap 2 – de franchisegever zal:
* een eerste beoordeling uitvoeren van de voorgestelde locatie na ontvangst van de intentieverklaring;
* het meest haalbare bedrijfsmodel bepalen; en
* neem contact op met de franchiseaanvrager en stuur het Franchise Kwalificatieformulier en de brochure.

Stap 3 – de franchiseaanvrager zal:
• het Kwalificatieformulier invullen en
* het terugsturen naar de franchisegever.

Stap 4-de franchisegever zal:
• het Kwalificatieformulier herzien; en
* een afspraak maken met de franchiseaanvrager om andere procedures te bespreken.

alle andere stappen zullen afhangen van het resultaat van de besprekingen tussen de franchisegever en de franchisenemer.

7. Waar kunt u aanvullende informatie krijgen over franchising?

Filipino International Franchise Association (FIFA)
het FIFA Center
Ground Flr., Minnesota Mansion
267 Ermin Garcia Street, Cubao, Quezon City

Categorieën: Articles

0 reacties

Geef een antwoord

Avatar plaatshouder

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.