l. Amerikaanse delegatie NAVO Militair Comité (USDELNMC).m. onmiddellijke kantoren-kantoor, secretaris van het leger (OSA).n. kantoor, Stafchef leger (OCSA).9–16. Overzicht. Alle personeelsacties met betrekking tot nominatieve opdrachten worden verwerkt door HRC (AHRC–EPD).b.de normale dienstreis voor deze opdrachten bedraagt drie tot vier jaar, tenzij anders bepaald door het individuele agentschap.c. Soldaten die aan deze agentschappen zijn toegewezen, zijn contactvervangingen die door de bevoegde instantie worden aangevraagd ongeveer 9 tot 12 maanden voor de geplande rouleringsdatum van de zittende instantie.9–17. Selectiecriteria als vrijwilliger of voorgedragen persoon kan aan de volgende criteria worden voldaan. Soldaten moeten een middelbare school afgestudeerden zijn of een GED equivalent hebben.fysiek profiel hebben met seriële code “A”, met inachtneming van” 2 ” voor ogen.c. zijn Amerikaanse burgers (door geboorte of naturalisatie).d.de voor de functie vereiste veiligheidsmachtigingen hebben of kunnen verkrijgen.e. Hebben geen strafblad van veroordeling door de krijgsraad of verloren tijd om te worden gemaakt onder 10 USC 972 tijdens de huidige lijst of de laatste drie jaar, welke langer is.f. geen strafblad hebben van burgerlijke veroordelingen, behalve voor kleine overtredingen die niet in aanmerking komen voor TS-veiligheidsmachtiging onder AR 380-67.g. geen persoonlijke gewoonten of karaktereigenschappen hebben die twijfelachtig zijn vanuit een veiligheidsstandpunt, met inbegrip van financiële verantwoordelijkheid, buitenlandse deelnemingen of belangen, zwaar drinken, drugsmisbruik, gokken, emotionele of mentale instabiliteit, enz. Soldaten die in het kader van de ASAP tot rehabilitatiesuccessen zijn uitgeroepen, zijn niet inbegrepen.h. moet een minimum GT score van 100 hebben.I. moet voldoen aan de eisen inzake lichaamssamenstelling in AR 600-9.j. hebben 36 maanden tijd resterende in-service bij aankomst op opdracht.89AR 614-200 * 27 juni 2007

Categorieën: Articles

0 reacties

Geef een antwoord

Avatar plaatshouder

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.