napisany 3.3 lata temu przez gravatar dla Prof. Vaibhav BadbeProf. Vaibhav Badbe ♦ 700

Grafika komputerowa jest bardzo przydatna. Dzisiaj prawie każdy komputer może zrobić jakąś grafikę, a ludzie nawet spodziewają się kontrolować swój komputer za pomocą ikon i zdjęć, a nie tylko przez pisanie.Obrazy generowane komputerowo są wykorzystywane do tworzenia filmów, tworzenia gier wideo i programów komputerowych, modelowania naukowego i projektowania katalogów i innych dzieł sztuki komercyjnej. Niektórzy nawet tworzą grafikę komputerową jako sztukę.

aplikacje grafiki komputerowej możemy podzielić na cztery główne obszary:

• Wyświetlanie informacji.
* Design.
• interfejsy użytkownika.
* Symulacja.

zgodnie z tymi czterema obszarami istnieje kilka rodzajów zastosowań, które są używane w dzisiejszym świecie. Są to,

rys.: zastosowanie grafiki komputerowej.

•Biologia obliczeniowa: Biologia obliczeniowa jest interdyscyplinarną dziedziną, która stosuje techniki informatyki, matematyki stosowanej i statystyki w celu rozwiązania problemów biologicznych. Główny nacisk położony jest na rozwój Modelowania Matematycznego i technik symulacji obliczeniowej.

•Computational Physics: Computational physics to badanie i implementacja algorytmu numerycznego do rozwiązywania problemów w fizyce, dla których istnieje już teoria ilościowa. Jest często uważany za subdyscyplinę fizyki teoretycznej, ale niektórzy uważają go za gałąź pośrednią między fizyką teoretyczną a eksperymentalną.

•informacje o grafice: informacje o grafice lub grafika informacyjna to wizualne reprezentacje informacji, danych lub wiedzy. Grafiki te są wykorzystywane tam, gdzie złożone informacje muszą być szybko i jasno wyjaśnione, na przykład w znakach, mapach, dziennikarstwie, pisarstwie technicznym i edukacji.

•projektowanie graficzne: termin projektowanie graficzne może odnosić się do wielu dyscyplin artystycznych i zawodowych, które koncentrują się na komunikacji wizualnej i prezentacji. Projektowanie graficzne często odnosi się zarówno do procesu (projektowania), w którym tworzona jest komunikacja, jak i do produktów (projektów), które są generowane.

•Sztuka cyfrowa: sztuka cyfrowa najczęściej odnosi się do sztuki stworzonej na komputerze w formie cyfrowej.Wpływ technologii cyfrowej przekształcił tradycyjne działania, takie jak malarstwo, rysunek i Rzeźba, a nowe formy, takie jak net art, cyfrowa sztuka instalacji i wirtualna rzeczywistość, zostały uznane za praktyki artystyczne.

•Gry wideo: gra wideo to gra elektroniczna, która wymaga interakcji z interfejsem użytkownika w celu generowania wizualnych informacji zwrotnych na urządzeniu wyświetlającym Raster. Systemy Elektroniczne używane do grania w gry wideo są znane jako platformy. Platforma ta tworzy poprzez grafikę.

•Wirtualna Rzeczywistość: Wirtualna rzeczywistość (VR) to technologia, która pozwala użytkownikowi na interakcję z symulowanym komputerowo środowiskiem. Symulowane środowisko może być podobne do świata rzeczywistego, na przykład, symulacje dla pilota lub szkolenia bojowego, rzeczywistość wirtualna jest często używana do opisania szerokiej gamy zastosowań, często związanych z jego wciągającymi, wysoce wizualnymi środowiskami 3D.

•symulacja komputerowa: symulacja komputerowa, model komputerowy lub model obliczeniowy to program komputerowy lub sieć komputerów, która próbuje symulować abstrakcyjny model danego systemu.

•Edukacja: symulacje komputerowe stały się użyteczną częścią modelowania matematycznego wielu systemów naturalnych w fizyce (fizyka obliczeniowa), chemii i biologii, systemów ludzkich w ekonomii, psychologii i naukach społecznych oraz w procesie inżynierii nowych technologii, aby uzyskać wgląd w działanie tych systemów lub obserwować ich zachowanie.

•Wizualizacja Informacji: Wizualizacja informacji to badanie wizualnej reprezentacji dużych zbiorów informacji nie numerycznych, takich jak pliki i linie kodu w systemach oprogramowania, oraz wykorzystanie technik graficznych, aby pomóc ludziom zrozumieć i analizować dane.

Kategorie: Articles

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.