mowa jest ustnym środkiem komunikacji, którego nie należy mylić z językiem. Mowa odnosi się do zdolności ludzi do komunikowania się za pomocą słów w odniesieniu do fonacji, czyli dźwięków i stawów języka. Zaburzenia mowy i języka mogą występować wspólnie lub osobno i są przedmiotem badań lub podejścia do fonoaudiologii.

mowa i język to narzędzia, których my, ludzie, używamy do dzielenia się pomysłami, myślami i emocjami. Niezależnie od języka, który różni się w różnych krajach świata, język jest jedną z ludzkich zdolności, dzięki której my, ludzie, stajemy się ze sobą połączeni.

people-talking-908342_1920

mowa, zwykły środek komunikacji, składa się z:

  • artykulacja to sposób tworzenia dźwięków. Na przykład litera “to”jest wymawiana jako sss, co oznacza, że w dzieciństwie studiuje dźwięk “słońce”zamiast”Tol”.
  • głos, który odnosi się do używania oddechu i strun głosowych do produkcji dźwięku.
  • płynność, która jest rytmem wyprowadzanym na mowę. Na przykład disritmia (jąkanie) na swobodnym wyrażeniu.

język lub język to sposób przekazywania tych pomysłów i emocji, rozumiany jako zbiór zasad, znaków i kodów społeczności, do komunikacji.

język może być wyrażany nie tylko poprzez mowę, ale także na piśmie, za pomocą gestów lub gestów, jak ma to miejsce w niektórych zaburzeniach neurologicznych, które zależą od mrugania oczami lub ruchów warg w celu komunikacji.

tak więc mowa lub rozmowa jest tylko jednym ze sposobów wyrażania języka (poprzez fonację), który nie ma nic wspólnego z zasadami społecznymi branymi pod uwagę przez język.

Synonimy mowy

rozmowa, rozmowa, rozmowa

antonimy mowy

bezczynność, cisza

Kategorie: Articles

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.