jak zwalczyć nie ustąpić pieszemu (VTL 1151)

nie ustępując pieszemu na Manhattanie

piesi przechodzą przez korki na Manhattanie.

brak ustąpienia jest niezgodny z prawem w stanie Nowy Jork. Kierowca, który jest biletowany za brak wydajności może być zmuszony do zapłaty kosztownej grzywny, wśród wielu innych konsekwencji. W niektórych przypadkach, prawo jazdy jest nawet narażone na ryzyko w wyniku nie ustępują. A jeśli kierowca zostanie oskarżony o spowodowanie wypadku, nie ulegając, kierowca ten może ponieść odpowiedzialność za wszelkie poważne obrażenia lub ofiary śmiertelne wynikające z kolizji.

istnieją różne sposoby, że kierowcy mogą popełnić wykroczenie, nie ustępując prawa drogi. Jednym z najczęstszych naruszeń popełnianych przez kierowców jest nie ustępowanie prawa drogi pieszym. Kierowcy często nie są pewni, co dokładnie jest wymagane od nich, gdy dzielą drogę z spacerowiczami, i niestety kierowcy mogą skończyć z kosztownym mandatem i poważnymi długoterminowymi konsekwencjami w wyniku niewinnego błędu związanego z interakcją z pieszymi na drodze.

NYC Traffic lawyers w NY Traffic Firm pomogły wielu kierowcom oskarżonym o nie ustępowanie pieszym i pojazdom ratunkowym. Nasza firma będzie współpracować z Tobą, aby zrozumieć konsekwencje, niezależnie od tego, czy zostałeś oskarżony o naruszenie ruchu, czy też stoisz w obliczu poważnych konsekwencji prawnych za uderzenie pieszego z powodu braku ustępstw.

niezależnie od oskarżeń przeciwko Tobie, nasi doświadczeni nowojorscy prawnicy od biletów drogowych mają wiedzę i umiejętności, aby pomóc ci w walce z roszczeniem, że bezprawnie nie dałeś prawa do drogi chodziarzowi na drogach.

przepisy stanu Nowy Jork dotyczące Nie ustępowania pieszym

gdy pieszy chodzi po drogach Nowego Jorku, czasami nawet jazda zbyt blisko tego pieszego może prowadzić do biletu kierowcy. New York Vehicle and Traffic Law sekcja 1146 wymaga od kierowców zachowania “należytej staranności”, aby uniknąć kolizji z pieszym na dowolnej jezdni. To sprawia, że kierowcy w dużej mierze odpowiadają za próby uniknięcia kolizji, nawet gdy piesi są na ruchliwych drogach z dużą ilością samochodów.

NY VTL sekcja 1146 nakazuje, że kierowcy muszą nie tylko zachować należytą ostrożność, aby uniknąć kolizji z pieszym, ale także, że muszą dać pieszemu ostrzeżenie, jeśli kolizja się zbliża. Oczekuje się, że kierowcy ostrzegą pieszego za pomocą klaksonu.

jeśli kierowca nie dochowa należytej staranności, ustępując pieszym, może zostać oskarżony o wykroczenie drogowe skutkujące grzywną lub pozbawieniem wolności. Kierowcy mogą również ponieść zarzuty karne w związku z nieusprawiedliwianiem się, w tym w sytuacjach, gdy kierowca jest recydywistą.

jakby to prawo stanowe nie zapewnia wystarczającej ochrony pieszych i nakłada wystarczającą odpowiedzialność na kierowców, istnieją również dodatkowe przepisy w Nowym Jorku, które sprawiają, że kierowcy są odpowiedzialni za zapewnienie bezpieczeństwa pieszych. Na przykład w Nowym Jorku sekcja 4-04 (d) przepisów o ruchu drogowym ustanawia podobne obowiązki dla kierowców, co sekcja 1146 prawa o pojazdach i ruchu w Nowym Jorku, podczas gdy sekcja 4-04(b)(1) ustanawia zasady dotyczące tego, kiedy kierowcy muszą przyznać prawo drogi pieszym przechodzącym przez ulicę.

zgodnie z przepisami NY zawartymi w sekcji 4-04(b)(1), operatorzy pojazdów muszą przyznać prawo drogi pieszym, którzy przechodzą przez jezdnię, jeśli pieszy znajduje się na drodze samochodu lub zbliża się do samochodu na tyle blisko, że istnieje potencjalne zagrożenie. W takich okolicznościach kierowcy muszą ustępować nawet wtedy, gdy nie ma sygnału sterującego ruchem ani sygnałów sterujących pieszych, a nawet w sytuacji, gdy sygnały sterujące pieszych z jakiegokolwiek powodu nie działają.

kary za niezastosowanie się do pieszego

kary związane z niezastosowaniem się do pieszego będą się różnić w zależności od konkretnego prawa, o które pieszy został oskarżony. Naruszenie VTL 1146, na przykład, może spowodować maksymalną $500 grzywny i maksymalnie 15 dni pozbawienia wolności za spowodowanie obrażeń fizycznych z powodu kolizji z pieszym z powodu braku należytej staranności.

jeśli kierowca powoduje poważne obrażenia ciała, kary mogą być wyższe, a kierowca może być zobowiązany do udziału w kursie zapobiegania wypadkom samochodowym. A jeśli kierowca jest recydywistą i jest oskarżony o wykroczenie klasy B, może to potencjalnie prowadzić do maksymalnej grzywny w wysokości 1000 dolarów, a także pozbawienia wolności za przestępstwo i rekord wykroczenia.

kierowcy w Nowym Jorku mogą również zostać ukarani grzywnami i innymi karami nałożonymi zgodnie z miejskimi przepisami ruchu drogowego. Kierowcy powinni znać zarówno lokalne przepisy w mieście, jak i przepisy państwowe, a kierowcy, którzy nie przestrzegają wymagań dotyczących ustępowania pieszym, mogą doświadczyć trwałych konsekwencji.

kary i ewentualne pozbawienie wolności to tylko krótkotrwały skutek stwierdzenia, że nie wywiązał się z obowiązku poddania się spacerowiczom. Długofalowe konsekwencje mogą obejmować dyskwalifikację z pracy, w której warunkiem wstępnym jest czysta Jazda; potencjalną utratę prawa jazdy z powodu zbyt wielu wcześniejszych naruszeń i wiele innych.

jeśli przyznasz się do niezastosowania się do chodzika, przyznając się do winy lub po prostu płacąc cytat, który otrzymałeś, czeka cię kara związana z tym wykroczeniem drogowym lub przestępstwem drogowym. Nie chcesz po prostu zaakceptować tych kar, dopóki nie ustalisz, czy możesz walczyć z oskarżeniami przeciwko tobie. Powinieneś jak najszybciej skontaktować się z adwokatem po oskarżeniu, że nie poddałeś się pieszemu, ponieważ jest to poważne przestępstwo.

walcz z biletem

nie musisz się przewracać, płacić za cytat i być skończonym. Nadmierne egzekwowanie ruchu przeplata się z błędami każdego dnia. Zawsze bądź gotowy do walki. Szanse są na Twoją korzyść, gdy pracujesz z nowojorską firmą drogową.

5 opinie o Star22

Zapal Zielone światło!

W Jaki Sposób Nowojorscy prawnicy biletów drogowych mogą pomóc

Daniel Kron reprezentował wielu kierowców skazanych na kary na mocy stanowych i lokalnych przepisów nowojorskich za nie ustępstwo pieszemu. Niezależnie od tego, czy po prostu zostałeś biletowany, czy miałeś wypadek, nasza firma ma wiedzę i doświadczenie, aby pomóc ci określić, jaki jest najlepszy sposób działania, aby chronić swoje pieniądze, prawo jazdy, wolność i przyszłość.

aby dowiedzieć się więcej o tym, jak doświadczeni prawnicy z naszej firmy mogą Ci pomóc, zadzwoń do nas już dziś.

Kategorie: Articles

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.