ciągłe pojawianie się zakażenia wirusem ptasiej grypy a u ludzi stanowi trwałe zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, jak pokazano w H5N1, H7N9 i niedawnym przypływie zakażeń H9N2. Długotrwałe występowanie wirusa ptasiej grypy H9N2 a w Chinach i sąsiednich regionach sprzyja międzygatunkowej transmisji z ptaków na ludzi. Ustalenie wielu genotypów wariantów H9N2 w tym regionie przyczynia się do pojawienia się nowych wirusów H7N9 i H10N8, które powodowały zgony ludzi. Niedawna rosnąca infekcja ludzi wirusem H9N2 w Chinach podkreśla konieczność ścisłego monitorowania międzygatunkowych zdarzeń transmisyjnych. Dostępne ludzkie sekwencje H9N2 wykazały, że linia Y280/G9 była odpowiedzialna za większość ludzkich przypadków. Obecność mutacji adaptacyjnych wykraczających poza wiązanie z ludzkim receptorem wskazywała na zdolność łatwego zarażania nowych gospodarzy bez uprzedniej adaptacji. Ponadto, poszerzony zasięg wirusa h9n2 w tym regionie znacznie zwiększył przenoszenie się wśród ssaków. Tymczasem badania serologiczne wykazały, że człowiek jest bardziej podatny na zakażenie H9N2 w porównaniu z panzootycznym wirusem grypy ptaków podtypu h5 i H7. Tak więc kontrola u źródła będzie ostateczną i skuteczną opcją dla gotowości na pandemię H9N2. Ten przegląd kompleksowo podsumował Ostatnie aktualizacje dotyczące zakażeń H9N2 u ludzi, mając na celu rzucenie światła na strategie zapobiegania temu szczepowi z potencjałem pandemii.

Kategorie: Articles

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.