10.712 cât din orice înțelegere sau hotărâre trebuie plătită Statelor Unite?

statutul permite unui beneficiar FECA să rețină, cel puțin, o cincime din suma netă de bani sau de proprietate rămasă după o taxă rezonabilă a avocatului și costurile litigiilor au fost deduse din recuperarea terților. Statele Unite împart onorariile avocatului, permițând beneficiarului să rețină, la momentul distribuirii, o sumă echivalentă cu onorariul unui avocat rezonabil proporțional cu rambursarea datorată Statelor Unite. După calcularea rambursării datorate Statelor Unite, beneficiarul FECA reține orice surplus rămas, iar această sumă este creditată, dolar pentru dolar, contra compensației viitoare, inclusiv compensarea pierderilor salariale, prestațiile de atribuire a programului și beneficiile medicale pentru același prejudiciu, așa cum este definit în articolul 10.719. OWCP va relua plata compensației numai după ce beneficiarului FECA i s-a acordat o compensație care depășește valoarea excedentului.

(a) restituirea către Statele Unite se calculează după cum urmează, utilizând formularul de declarație de recuperare aprobat de OMB:

(1) se determină valoarea recuperării beneficiarului FECA, astfel cum se prevede la articolul 10.711 din articolul 10, după cum urmează:

(i) se stabilește valoarea recuperării brute, care reprezintă întreaga sumă a premiului;

(ii) scade suma de atribuire reprezentând daune aduse bunurilor reale sau personale aprobate de OWCP sau SOL (Subtotal a);

(iii) înmulțiți subtotalul A cu procentul corespunzător din 10.711 (C) de la hectolitru, sau dacă este un verdict contestat cu procentul alocat de judecător sau juriu, și scade această sumă din subtotalul a (Subtotal B);

(iv) dacă au fost afirmate atât o acțiune de moarte ilicită, cât și o acțiune de supraviețuire, înmulțiți subtotalul B cu 65% pentru a determina suma alocată cazului de moarte ilicită și înmulțiți subtotalul B cu 35% pentru a determina suma alocată acțiunii de supraviețuire sau, dacă este un verdict contestat, cu procentul alocat de judecător sau juriu. Declarațiile Separate de recuperare trebuie completate pentru fiecare cauză de acțiune. Pentru acțiunea de moarte ilicită se utilizează rezultatul Subtotalului B de 65% pentru subtotalul C și pentru acțiunea de supraviețuire se utilizează rezultatul Subtotalului B de 35% pentru subtotalul C. Dacă nu s-au afirmat atât decesul, cât și supraviețuirea ilicită, suma din subtotalul B este utilizată pentru subtotalul c;

(v) subtotalul C este valoarea recuperării beneficiarului FECA;

(2) scădeți suma onorariilor avocatului plătite efectiv, dar nu mai mult decât suma maximă a onorariilor avocatului considerată rezonabilă de OWCP sau SOL, din subtotalul C. Aceasta se calculează determinând mai întâi procentul onorariului avocatului care este determinat prin împărțirea recuperării brute în suma onorariilor avocatului plătite efectiv, dar suma onorariului avocatului nu trebuie să depășească suma maximă a onorariilor avocatului considerată rezonabilă de OWCP sau SOL și trebuie aprobată de OWCP sau SOL. Subtotalul C se înmulțește cu procentul taxei și această sumă se scade din subtotalul c (subtotalul D);

(3) scădeți costurile litigiilor, așa cum este permis de OWCP sau SOL din Subtotal D (Subtotal E). Dacă se revendică pierderea consorțiului și/sau moartea ilicită și acțiunile de supraviețuire, costurile litigiilor sunt reduse mai întâi cu procentul utilizat pentru pierderea consorțiului și apoi cu procentul utilizat pentru moartea ilicită sau acțiunea de supraviețuire, așa cum este stabilit în § 10.711;

(4) înmulțiți subtotalul e cu 20% și scădeți această cantitate din subtotalul e (subtotalul F);

(5) A se compara subtotalul F și plățile rambursabile, astfel cum sunt definite la articolul 10.714 din Regulamentul (CE) nr. Subtotal G este cea mai mică dintre cele două cantități;

(6) înmulțiți subtotalul G cu procentul utilizat pentru onorariile avocaților din paragraful (a)(2), pentru a determina indemnizația Guvernului pentru onorariile avocaților și scădeți această sumă din subtotalul G. Aceasta este suma rambursării.

(b) creditul pentru beneficiile viitoare (denumit și excedent) se calculează după cum urmează:

(1) În cazul în care subtotalul F, calculat în conformitate cu litera (A) punctul 4 din prezenta secțiune, este mai mic decât plățile rambursabile, astfel cum sunt definite la articolul 10 din TFUE.714, nu se aplică niciun credit pentru prestațiile viitoare (dar restul plăților neutilizate trebuie aplicate oricărei recuperări viitoare pentru același prejudiciu);

(2) Dacă subtotalul F este mai mare decât plățile rambursabile, creditul împotriva valorii viitoare a beneficiilor (sau excedentului) este determinat prin scăderea plăților rambursabile din subtotalul F.

(c) urmează Exemple de efectuare a acestor calcule:

(1) în acest exemplu, un angajat Federal dă în judecată o altă parte pentru că a provocat vătămări pentru care angajatul a primit 22.000 USD în prestații în cadrul FECA, sub rezerva rambursării. Procesul este soluționat, iar angajatul rănit primește 100.000 de dolari, toți fiind pentru rănirea sa. Lucrătorul rănit a plătit onorariile avocatului de 25.000 de dolari și costurile pentru litigiul de 3.000 de dolari.

(i) recuperarea brută

$100,000.00

(ii) valoarea daunelor materiale

(iii) Subtotal A (Linia A minus linia b)

$100,000.00

(iv) suma alocată pentru pierderea Consorțiului 0% din linia c

(v) Subtotal B (linia C minus Linia d)

$100,000.00

(vi) suma alocată pentru moartea ilicită 0% din linia e

(vii) suma alocată pentru acțiunea de supraviețuire 0% din linia e

(viii) Subtotal C – dacă moartea ilicită folosește linia f, dacă acțiunea de supraviețuire folosește linia g, altfel folosește subtotalul B

$100,000.00

(ix) onorariile avocaților 25% (linia h, nr .25)

$25,000.00

(x) Subtotal D (Line h minus Line i)

$75,000.00

(xi) Court costs

$3,000.00

(xii) Subtotal E (Line j minus Line k)

$72,000.00

(xiii) One-fifth of Subtotal E (Line l × .20)

$14,400.00

(xiv) Subtotal F (Line l minus Line m)

$57,600.00

(xv) Refundable Disbursements

$22,000.00

(xvi) Subtotal G (lower of Subtotal F or refundable disbursements)

$22,000.00

(xvii) alocația Guvernului pentru onorariile avocaților (procentul onorariilor avocaților utilizat pentru a determina subtotalul D înmulțit cu subtotalul G)

$5,500.00

(xviii) restituirea către Statele Unite (linia p minus linia q)

$16,500.00

(xix) Credit contra beneficiilor viitoare (în cazul în care subtotalul F este mai mare decât plățile rambursabile, linia n minus Linia o)

$35,600.00

(2) în acest exemplu, un angajat Federal care este căsătorit dă în judecată o altă parte pentru că a provocat răni ca urmare a unui accident de mașină în care conducea vehiculul personal pe o călătorie aprobată, iar angajatul a primit 75.000 de dolari în plăți. Procesul include o cerere de pierdere a consorțiului care este permisă în conformitate cu legea statului și pentru deteriorarea vehiculului ei (documentată la 50.000, 00 USD). Se ajunge la o înțelegere comună în care angajatul rănit și soțul ei primesc 250.000 de dolari pentru toate pretențiile lor. Onorariile avocatului au fost de 83.325 USD și au existat 25.000 USD în cheltuieli de judecată aprobate.

(i) recuperarea brută

$250,000.00

(ii) valoarea daunelor materiale

$50,000.00

(iii) Subtotal A (Linia A minus linia b)

$200,000.00

(iv) suma alocată pentru pierderea Consorțiului (25% din linia c)

$50,000.00

(v) Subtotal B (linia C minus Linia d)

$150,000.00

(vi) suma alocată pentru moartea ilicită 0% din linia e

(vii) suma alocată pentru acțiunea de supraviețuire 0% din linia e

(viii) Subtotal C – dacă moartea ilicită folosește linia f, dacă acțiunea de supraviețuire folosește linia g, altfel folosește subtotalul B

$150,000.00

(ix) onorariile avocaților 33,33% (linia h, nr.3333)

$49,995.00

(X) Subtotal D (linia h minus linia i)

$100,005.00

(xi) cheltuielile de judecată sunt reduse cu suma alocată pentru pierderea de consorțiu (în acest exemplu, 25.000 dolari − (25.000 dolari inkt .25))

$18,750.00

(xii) Subtotal E (linia j minus linia k)

$81,255.00

(xiii) o cincime din subtotalul e (linia L.20)

$16,251.00

(xiv) Subtotal F (linia l minus linia m)

$65,004.00

(xv) plăți rambursabile

$75,000.00

(xvi) Subtotal G (mai mic decât Subtotal F sau plăți rambursabile)

$65,004.00

(xvii) alocația Guvernului pentru onorariile avocaților (procentul onorariilor avocaților utilizat pentru a determina subtotalul D înmulțit cu subtotalul G)

$21,665.83

(xviii) restituirea către Statele Unite (linia p minus linia q)

$43,338.17

(xix) Credit contra beneficiilor viitoare (dacă subtotalul F este mai mare decât plățile rambursabile, linia n minus Linia o)

(3) în acest exemplu, un angajat Federal care este căsătorit cu doi copii minori este ucis în îndeplinirea datoriei. Se depune un proces pentru moarte și supraviețuire ilicită, care include cereri de pierdere a consorțiului, toate acestea fiind permise în conformitate cu legislația statului. Se ajunge la o înțelegere comună pentru toate creanțele și toate părțile în valoare de 1.000.000 USD. Au existat cheltuieli de judecată de 48.000 de dolari și onorarii de avocat de 300.000 de dolari. Două declarații de recuperare sunt finalizate: una pentru Cererea de moarte ilicită și cealaltă pentru acțiunea de supraviețuire. Plățile în acest caz au fost de 30.000 USD pentru angajatul decedat și 100.000 USD pentru soțul și copiii supraviețuitori.

(i) pentru Cererea de moarte ilicită, calculul este după cum urmează:

(a) Recuperarea brută

$1,000.000.00

(B) valoarea daunelor materiale

(C) Subtotal A (Linia A minus linia b)

$1,000,000.00

(D) suma alocată pentru pierderea Consorțiului (25% (15% pentru soț, 5% pentru fiecare copil) din linia c)

$250,000.00

(E) Subtotal B (linia C minus Linia d)

$750,000.00

(F) suma alocată pentru moarte ilicită 65% Din linia e

$487,500.00

(G) suma alocată pentru acțiunea de supraviețuire 35% Din linia e

$262,500.00

(h) Subtotal C – dacă moartea ilicită folosește linia f, dacă acțiunea de supraviețuire folosește linia g, altfel folosește subtotalul B

$487,500.00

(i) onorariile avocaților 30% (linia h, nr .30)

$146,250.00

(J) Subtotal D (linia h minus linia i)

$341,250.00

(k) cheltuielile de judecată sunt reduse cu suma alocată pentru pierderea consorțiului (în acest exemplu,.25 $ 48.000 = 12.000) și apoi cu suma alocată pentru acțiunea supraviețuitorului, , )

$23,400.00

(l) Subtotal E (linia j minus linia k)

$317,850.00

(M )o cincime din subtotalul e (linia L.20)

$63,570.00

(n) Subtotal F (linia l minus linia m)

$254,280.00

(o) Plăți rambursabile

$100,000.00

(P) Subtotal G (mai mic decât Subtotal F sau plăți rambursabile)

$100,000.00

(Q) alocația Guvernului pentru onorariile avocaților (procentul onorariilor avocaților utilizat pentru a determina subtotalul D înmulțit cu subtotalul G)

$30,000.00

(R) restituirea în Statele Unite (linia p minus linia q)

$70,000.00

(s) Credit contra beneficiilor viitoare (dacă subtotalul F este mai mare decât plățile rambursabile, linia n minus Linia o)

$154,280.00

(ii) pentru Cererea de supraviețuire, calculul este după cum urmează:

(a) Recuperarea brută

$1,000.000.00

(B) valoarea daunelor materiale

(C) Subtotal A (Linia A minus linia b)

$1,000,000.00

(D) suma alocată pentru pierderea Consorțiului (25% (15% pentru soț, 5% pentru fiecare copil) din linia c)

$250,000.00

(E) Subtotal B (linia C minus Linia d)

$750,000.00

(F) suma alocată pentru moarte ilicită 65% Din linia e

$487,500.00

(G) suma alocată pentru acțiunea de supraviețuire 35% Din linia e

262.500 USD.00

(h) Subtotal C – dacă moartea ilicită folosește linia f, dacă acțiunea de supraviețuire folosește linia g, altfel folosește subtotalul B

$262,500.00

(i) onorariile avocaților 30% (linia h, nr .30)

$78,750.00

(J) Subtotal D (linia h minus linia i)

$183,750.00

(k) cheltuielile de judecată sunt reduse cu suma alocată pentru pierderea consorțiului (în acest exemplu,.25 $ 48.000 = 12.000) și apoi cu suma alocată pentru moartea ilicită, , )

$12,600.00

(l) Subtotal E (linia j minus linia k)

$171,150.00

(M )o cincime din subtotalul e (linia L.20)

$34,230.00

(n) Subtotal F (linia l minus linia m)

$136,920.00

(o) Plăți rambursabile

$30,000.00

(P) Subtotal G (mai mic decât Subtotal F sau plăți rambursabile)

$30,000.00

(Q) alocația Guvernului pentru onorariile avocaților (procentul onorariilor avocaților utilizat pentru a determina subtotalul D înmulțit cu subtotalul G)

$9,000.00

(R) restituirea în Statele Unite (linia p minus linia q)

$21,000.00

(s) Credit contra beneficiilor viitoare (dacă subtotalul F este mai mare decât plățile rambursabile, linia n minus Linia o)

$106,920.00

Categorii: Articles

0 comentarii

Lasă un răspuns

Avatar placeholder

Adresa ta de email nu va fi publicată.