tal är ett muntligt kommunikationsmedel som inte bör förväxlas med språk. Tal hänvisar till människors förmåga att kommunicera genom ord i förhållande till fonation, det vill säga till språkets ljud och artikuleringar. Tal-och språkstörningar kan förekomma tillsammans eller separat, och är föremål för studier eller tillvägagångssätt talterapi.

tal och språk är verktyg som människor använder för att utbyta tankar, tankar och känslor. Oavsett språk, som är annorlunda i olika länder i världen, är språk en av de mänskliga fakulteterna genom vilka människor interagerar.

people-talking-908342_1920

tal, det vanliga kommunikationsmedlet, består av:

  • artikulering är hur ljud görs. Till exempel uttalas bokstaven “ese” sss, vilket innebär att man i barndomen lär sig ljudet av”sol” istället för “tol”.
  • rösten, som hänvisar till användning av andning och stämband för att producera ljud.
  • flyt, vilket är den rytm som härleds från tal. Till exempel dysrytmi (stamning) påverkar flyt i uttryck.

språk är sättet att kommunicera dessa tankar och känslor, förstås som en uppsättning regler, tecken och koder som delas av en gemenskap för att kommunicera.

språk kan uttryckas inte bara genom tal utan också i skriftlig form, genom tecken eller gester som uppstår vid vissa neurologiska störningar som är beroende av blinkningar eller läpprörelser för att kommunicera.

således är tal eller konversation bara ett av sätten att uttrycka språk (genom fonation), som inte har något samband med de sociala regler som språket tar hänsyn till.

tal synonymer

prata, konversation, prata

tal antonymer

utelämnande, tystnad

Kategorier: Articles

0 kommentarer

Lämna ett svar

Platshållare för profilbild

Din e-postadress kommer inte publiceras.